461 101 401,  461 101 427

Technologie IS OBIS4SQL

pozadí nadpisu

Technologie IS OBIS4SQL

Systém OBIS4SQL poskytuje mnoho pokročilých funkcí a vlastností.

Firebird

IS OBIS4SQL je klient/server databázová aplikace naprogramovaná v jazyce free pascal a LUA. Klient je k dispozici jako plnohodnotná nativní aplikace pro platformu MS Windows nebo Linux pro procesory x86, x86-64. Existuje také samostatná aplikace na Raspberry ARM pro specializované úlohy např. docházkový terminál, sběr dat z výroby apod.

Druhou alternativou je webový server/klient (Apache,PHP,JS) který lze používat ve webovém prohlížeči přes https protokol na platformě iOS, Android, PC.

Jako databázový stroj je pro IS OBIS4SQL použitý relační databázový server Firebird. Jde o open source projekt vycházející ze serveru InterBase firmy Borland. Jde o kvalitní a spolehlivý server s velkou podporou vývojářů i aplikací. K jeho hlavním výhodám patří dostupnost zdrojového kódu (open source), je provozovatelný na různých operačních systémech včetně MS Window a Linux a nabízí vysokou úroveň podpory standardu jazyka SQL.

Server obsahuje technologii multigenerační architektury (MGA), která poskytuje vysokou propustnost paralelního zpracování transakcí, má nižší nároky na zdroje systému a rychlou obnovu při pádu. Firebird podporuje uložené procedury, spouště, uživatelské role, transakce, aktualizované pohledy, levý a pravý outer join, vnořený select a další vlastnosti standardu SQL92 a SQL99.

Server lze provozovat v režimu Classic nebo SuperServer (implementace paralelních vláken), nebo také Embed verze pro jednouživatelské instalace (např. notebook). Server se vyznačuje snadnou instalací i správou.

OpenOffice

IS OBIS4SQL umožňuje vytvářet uživatelem definované tiskové výstupy resp. exporty do prostředí LibreOffice.org nebo MS Excel. Systém poskytuje také definovatelné importy/exporty ve formátu textových souborů nebo XML. Lze tak realizovat propojení systému OBIS4SQL s dalšími aplikacemi v rámci organizace, nebo výměnu dat mimo ni.

OBIS4 technologie

OBIS4SQL podporuje vytváření interaktivních uživatelských SQL dotazů s možností exportu získaných dat. Lze tak realizovat specifické požadavky na tisky, analýzy, exporty apod.

OBIS4SQL poskytuje konzultantům a správcům uživatelsky modifikovat jeho chování bez nutnosti změn kódu programu. Obsahuje nastavení uživatelského obarvování řádků tabulek dle zadaných kritérií. Můžete tak zvýraznit např. všechny zakázky které nesplňují vámi definované limity či stavy.

Další funkcí je možnost automatické změny hodnot v tabulce při zápisu. Lze tak vytvořit uživatelské nastavení které usnadní vyplňování opakujících se operací, doplní uživatelské výpočty, nebo zajistí validaci zadaných hodnot.

Uživatelský DATAMODEL.XML umožňuje v systému přejmenovat nebo modifikovat sloupce tabulek nebo dokonce doplnit sloupce nové. Takto to lze měnit strukturu tabulek databáze dle přání zákazníka, což je výjimečná vlastnost.

Funkce uživatelských spouští (triggery OBIS4SQL) umožňuje v zadaných intervalech spouštět na pozadí aplikace SQL dotazy a pokud je jeho výstup neprázdný (došlo ke zjištění události) je uživatel informován dialogem. Lze tak zajistit funkci upozorňování na plánované akce, upozornění při nesplnění požadovaných hodnot, nebo informovat manažery při překračování nastavených limitů např. sledování zakázky.

Do systému OBIS4SQL je integrován skriptovací jazyk LUA, který přináší takřka neomezené možnosti utvářet systém dle požadavků zákazníka. Jazyk podporuje základní i pokročilé programovací techniky včetně např. objektů a OBIS4SQL poskytuje dokumentované API rozhraní k výkonné nevizuální části programu. Do tzv. lokálního menu systému lze doplnit funkci, která řeší potřeby zákazníka a to vše bez nutnosti upravovat program, upgradovat atd.

OBIS4SQL také obsahuje aplikační server podporující protokol XML-RPC. Lze tak realizovat uživatelské požadavky na on-line propojení s docházkovým systémem, sběry dat z výroby, napojení na čtečky čárových kódů, komunikace prostřednictví TCP/IP s jinou aplikací, webové klienty apod. K dispozici je také technologie REST API.

Další vlastností systému je možnost synchronizace dat mezi pobočkami, synchronizace dat s mobilními stanicemi (notebook, PDA), sledování změn v databázích nebo logování systémových událostí.

Rozsáhlé jsou možnosti definování uživatelských přístupů a práv. Uživatelé jsou sdružování do skupin, kterým lze určit práva na celý datový modul, tabulku, vybrané sloupce tabulky. Koncepce práv k jednotlivým záznamům pak používá osvědčenou koncepci práv pro vlastníka, skupinu a ostatní (práva čtení, editace, mazání). Definovatelná je také maska práv, která umožňuje zamknutí záznamu nadřízeným pracovníkům a také nastavení implicitních práv pro nové záznamy, nebo aktivace změn při provedení zadaných operací (zamčení dokladu po fakturaci, zaúčtování apod).