461 101 401,  461 101 427

Implementace a zákaznická podpora

pozadí nadpisu

Implementace a zákaznická podpora

Implementace systému

Důležitou součástí zavedení informační ho systému je jeho implementace a následná správa. Naše firma poskytuje v tomto ohledu nadstandardní podmínky v dostupných cenových relacích.

Ve fázi implementace pro Vás zajistíme:

 • předimplementační analýzu datových toků a možností využívání jednotlivých modulů
 • tvorbu datového modelu a optimalizaci návrhu počtu využívaných licencí
 • analýzu a nastavení uživatelských práv a zamykání dokladů
 • import dat ze současných systémů nebo tabulek
 • vytvoření datových mostů na další systémy v rámci firmy
 • převedení resp. vytvoření typizovaných formulářů společnosti, včetně návaznosti na normu ISO
 • vytvoření kontrolních SQL dotazů a triggerů sledování kritických událostí
 • rozšíření a změny datových struktur a vytvoření LUA skriptů pro doplňkové uživatelské funkce
 • nastavení automatické synchronizace dat mezi pobočkami, synchronizace dat s notebooky a vzdálený přístup k databázi
 • napojení na systémy sledování docházky nebo výroby
 • instalaci SQL serveru a klientských aplikací
 • proškolení uživatelů, IT správců i managementu
 • vytvoření organizačního manuálu obsluhy s popisem toku dat a návazností pro Vaše podmínky

Fází implementace však naše podpora zdaleka nekončí. Nabízíme trvalou pomoc na základě uživatelské podpory k systému. Za pomoci rozšiřujících technologií jsme schopni systém OBIS4SQL upravit přesně dle Vašich požadavků a získáte tak komplexní uživatelské řešení, které se poskytuje pouze u řádově dražších informačních systému. Naše technologie a konzultanti jsou na Vaše požadavky připraveni.

Programy zákaznické podpory umožňují uživatelům kromě jiného výrazně zkrátit dobu plného zavedení informačního systému OBIS4SQL, minimalizovat náklady spojené s provozem systému, jeho aktualizací a zvýšit efektivitu práce při maximálním využití funkcí systému.

Uživatelská podpora umožňuje zákazníkovi díky bezplatným novým verzím přímé podílení se na vývoji systému OBIS4SQL, řešení vlastních problémů a požadavků. Upgrady mohou být zákazníkovi k dispozici častěji a dříve než oficiální nové verze systému OBIS4SQL.

Zákaznická podpora je uživateli poskytována na základě smlouvy. Cena je závislá na typu podpory a rozsahu implementace a je cenově dostupná i pro malé instalace.

Vyšší úroveň zákaznické podpory - GOLD SUPPORT

Podpora GOLD support zahrnuje následující služby:

 • instalace systému OBIS
 • veškeré nové verze, upgrady systému OBIS4SQL
 • aktualizace programových a datových modulů pomocí Internetu
 • pravidelná návštěva u zákazníka (1x čtvrtletně - konzultace maximálního využití systému, školení obsluhy, kontrola systému a dat apod.) nebo kontrola dat pomocí Internetu
 • vzdálené konzultace a správa pomocí technologií terminálových nebo VNC přístupů
 • neomezené konzultace, školení v Pardubicích
 • služby vytváření SQL dotazů a úprav tiskových sestav
 • telefonická podpora
 • e-mailová podpora

Součástí podpory nejsou rozšiřující skripty LUA a úpravy datových struktur systému, které se řeší individuální kalkulací a úhradou na základě skutečně odpracovaného času. Skripty LUA jsou součástí rozšiřujících uživatelských funkcí v lokálním menu a v některých případech také úprav tiskových sestav, pokud se jedná o významnou změnu principu reportu či jeho struktury.

Komponenty zákaznické podpory

Koláčový graf

Podpory GOLD je vhodná především v prvních fázích zavedení a užívání systému, kdy přináší osobní kontakt rychlejší poskytování řešení a maximální úsporu Vašeho času.

Nižší úroveň podpory - SILVER SUPPORT

Podpora SILVER support zahrnuje následující služby:

 • konzultace, školení v Pardubicích
 • veškeré nové verze, upgrady systému OBIS4SQL
 • aktualizace programových a datových modulů pomocí Internetu
 • služby vytváření SQL dotazů a úprav tiskových sestav
 • telefonická podpora
 • e-mailová podpora

Základní podpora - BASIC SUPPORT

 • nové verze, upgrady systému za 50% ceny modulů
 • e-mailová podpora
 • zdarma 30 minut telefonická podpora
 • základní podpora je k dispozici zdarma všem registrovaným uživatelům systému OBIS4SQL