461 101 401,  461 101 427

Příklady konfigurací systému

pozadí nadpisu

Příklady konfigurací systému

Jednouživatelská instalace nebo jednoduchá síť peer to peer

priklady


Počítačová síť se serverem a mobilní stanicí, napojení na jiný informační systém

priklady


Počítačová síť dvou poboček a externí pracoviště + docházka a sběr dat z výroby

priklady