461 101 401,  461 101 427

Správa počítačových sítí

pozadí nadpisu

Správa počítačových sítí

Externí správu počítačů provádí náš specializovaný pracovník a obsahuje následující služby:

 • pravidelná preventivní kontrola počítačů ve Vaší firmě v týdenních až měsíčních intervalech (dle potřeby a rozsahu) osobní návštěva nebo vzdálený přístup. Prevence zabraňuje 90-ti procentům komplikací a chyb.
 • kontrola stavu počítačů, sítě, protivirová ochrana, zálohování dat
 • instalace nového software a hardware
 • řešení krizových situací a poruch okamžitým zásahem (vzdálený přístup nebo osobně)
 • zakládání a rušení uživatelů, definice práv
 • školení obsluhy
 • konzultace a poradenství při nákupu nového software a hardware
 • odborná vazba na dodavatele hardware a software
 • hot line telefonické konzultace, vzdálená pomoc VNC
 • možnost okamžitých zásahů pomocí Internetu
 • řešení a konzultace připojení na Internet
 • analýza nasazování IT

Hlavní konkurenční výhody

Vedle klasické správy stanic s operačním systémem MS Windows se zaměřujeme na využití Open Source technologií. Mimo integrovaných součástí MS Windows, které často trpí bezpečnostními problémy, umíme nasadit a spravovat alternativní poštovní klienty a internetové prohlížeče z rodiny Mozilla (Thunderbird, Firefox). Jde o aktivně vyvíjené open source programy, které jsou zdarma k dipozici na internetu. Jejich síťová instalace a nezávislost na klientské verzi operačního systému garantuje rychlý a bezplatný upgrade, vysokou bezpečnost, uložení dat a jejich záloha na serveru a vysokou odolnost proti virům a dalšímu škodlivému softwaru.

Další open source využívanou technologií je OS Linux. Používáme jej především na serverech. Jedná se o systém, který je opět k dispozici zdarma a vyznačuje se vysokou bezpečností a spolehlivostí.

Správu počítačové sítě chápeme jako dlouhodobou spolupráci založenou na pravidelné kontrole a údržbě všech systémů v rámci sítě. Naším cílem je prevencí předcházet potenciálním rizikům, zajistit aby zákazník investoval prostředky do IT efektivně a zajistit co nejspolehlivější prostředí pro práci uživatelů.

Naše první sítě spravujeme ke spokojenosti uživatelů již více jak 10 let a máme zkušenosti se správou více jak 100 počítačových stanic a 30-ti serverů, routerů a firewallů.