461 101 401,  461 101 427

Manuál IS OBISLite

pozadí nadpisu

Manuál IS OBISLite

Zde můžete vstoupit do poslední verze on-line manuálu systému OBISLite.

Obecnou část manuálu, která je společná pro systém OBIS4SQL a OBISLite lze stáhnout ve formátu PDF (2MB) nebo je k dispozici on-line ve formátu HTML.