Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


manual:midnews

Obsah

Novinky OBIS v5.0.588 Build: 2024/07/02 10:42:38 Revision: a85bdb0a7 Data: 4090

v5.0.588 Možnost odesílání více příloh pomocí Outlook

 • nová metoda otevření emailu z dokumentů pro odeslání v Outlooku odstraňuje původní limit jen jedné přílohy

v5.0.583 Možnost stornovat faktury (FV i FP) a skladové pohyby (P+V)

 • nový příznak X-storno (lze nastavit pomocí fce lok. menu)
 • faktury a pohyby jsou přeškrtnuté a nepočítají se do zakázek
 • pohyby se nepočítají do změn množství na skladech
 • přesto je lepší pro přehlednost vymazat/vynulovat položky těchto faktur nebo pohybů

v5.0.574 Nová funkce aktualizace inventury

 • funkci lze použít v případě, že máme připravenu inventuru a současně už vyplněné skutečné množství
 • následným zásahem do starých pohybů modifikujeme data inventury (množství nebo ceny)
 • funkce aktualizuje označenou inventuru podle aktuálních změn, přičemž vyplněné skutečné množství nemění
 • je tak možné v průběhu inventarizace opravovat chyby v pohybech a aktualizací srovnat stav v aktuální inventuře
 • funkci lze spustit na více označených inventur najednou (pouze pro stav P -připraveno)

v5.0.571 Interní a externí odkazy v poznámkách (Memo)

 • v poznámkách (Memo) lze vytvářet odkazy na externí URL nebo na zvolené řádky hlavních tabulek (např. odkaz na vybrané faktury, zakázku apod)
 • pomocí CTRL+M lze otevřít editaci Memo kde lze vkládat odkazy
 • následně kliknutím v náhledu Memo se odkaz/okno otevře

v5.0.570 Nová funkce pro čtečky ve skladu Editace karty

 • pomocí této funkce lze k existující kartě doplnit EAN, PN apod.
 • dále je možné doplnit foto do dokumentů u karty
 • kartu lze vyhledat pomocí našeptávače podle popisu, ID, PN

v5.0.567 Záložka rozpočty ve skladových kartách

 • jde o zobrazení všech rozpočtů, kde byla položka použita
 • nabídky u karet výrobků
 • kalkulace u karet polotovarů nebo materiálu

v5.0.567 Přepracováno vkládání v výkonových textů do rozpočtu

 • pokud má vyk.text příznak nenásobit množství (příprava výroby) zobrazí se v dialogu dva časy (příprava+výroba) a vloží najednou dva řádky (pokud je čas přípravy vyplněn)
 • v dialogu vkládání je možné zadat poznámku
 • položku lze do rozpočtu vložit na požadované místo za aktuálně vybranou (ne jen nakonec)
 • při ručním přidávání řádků v rozpočtu a vkládání výkonu s příznakem nenásobit mn. (příprava výroby) je v druhém řádku tento příznak zrušen (tj. první bude příprava, druhý výrobní čas)
 • možnost uživatelsky doplnit dialog vkládání z karet/výkonů do rozpočtu
 • v tabulce výkonových textů je doplněn sloupec příznak pro neplatná/oblíbená/neměnit cenu/množství v rozpočtu
 • sjednocení příznaků ceník, karty, vyk.texty, položky rozpočtu

v5.0.566 Doplnění funkcí vytvoření výrobních zakázek z rezervací/objednávek

 • přidaná možnost vytvořit rovnou frontu práce
 • možnost nezobrazovat vytvořené rozpočty/rezervace/úkoly
 • možnost rozdělit zakázku/položky podle jednotlivých řádků rezervace (např. 2x stejný výrobek s různou dobou dodání vyráběný samostatně)
 • zakázkové položky jsou v tomto případě podle řádků rezervace (ID) ve stejném pořadí

v5.0.566 Možnost hromadného připojování/skenování více dokumentů najednou

 • je možné připojit nebo postupně skenovat více dokumentů v více označeným řádkům v tabulce
 • např. označíme více faktur a v dialogu vybereme najednou soubory jejich dodacích listů
 • je nutné zachovat stejné pořadí faktur a jejich dodacích listů
 • je také možné označit více faktur a k nim pak automaticky doskenovat z podavače postupně jejich dodací listy
 • v případě skenování je nutné zachovat pořadí a zároveň musí mít přílohy při automatickém skenování stejný počet stran

v5.0.560 Nová systémová funkce lok. menu: Duplikovat označené řádky

 • zkopíruje označené řádky tabulky podobně jako kombinace CTRL-C+V
 • rozdíl je v tom, že lze takto kopírovat i ve filtrech kde CTRL+V nelze použít (např. fulltext, filtr faktur přes partnera apod.)
 • v případě, že tabulka má různá počítadla pro různé druhy, je použita stejná číselná řada jako má zdrojový řádek

v5.0.559 Úprava el. podání kontrolní hlášení pro rok 2024

 • nová sazba DPH 12%

v5.0.556 Nová funkce skladu: Přeskladnění karet

 • funkce v lok. menu skl. karet (lze případně na označené)
 • funkci lze využít pro spojení duplicitních karet nebo rozložení resp. spojení sestavy
 • v dialogu se ve výdejkové části zobrazí označené karty, ve výdejkové se pak vybere cílová karta(y) (pro duplicitu a složení)
 • pro rozložení se naopak označené karty zobrazí v cílové příjemce a vybírá se zdrojová karta pro výdejku
 • vytvořená výdejka+příjemka je označena příznakem Přepřažení a číslo dodacího listu obsahuje ID párového dokladu
 • celková cena příjemky musí odpovídat celkové ceně výdejky
 • přepočet skladu kontroluje tyto párové pohyby a pokud se cena nerovná je zobrazena chyba a pohyby označeny červeně (Error)

v5.0.552 Našeptávač hodnot výběru z číselníku v tabulce, dialogu, filtru

 • při ručním zápisu hodnoty do sloupce, která je výběrem z číselníku systém po 1-3 znacích zobrazí rozbalovací seznam odpovídajících hodnot
 • zapisovat lze přímo ID (např. číslo zakázky) nebo také popis (vyhledávání je od začátku)
 • v seznamu lze pak vybrat požadovanou hodnotu, která se doplní do tabulky nebo dialogu
 • funkce je k dispozici v tabulce, detailu, dialogu nebo filtru
 • funkci lze uživatelsky zakázat kompletně nebo jen někde

v5.0.549 Možnost filtrovat položky rozpočtu

 • na dolní liště v položkách rozpočtu je záložka filtru (Popis)
 • po kliknutí na ni se vyfiltrují položky aktuální kapitoly zadaným popisem
 • druhá záložka umožňuje filtrovat podle Typu položky (dodávky/montáže atd.)
 • aktivovaný filtr je zobrazen v liště položek rozpočtu (vlevo od lok. menu)
 • kliknutím na záložku "" (vše) nebo po přepnutí na jinou kapitolu/rozpočet se filtr ruší

v5.0.543 Doplněn filtr na Zakázku + zakázkovou položku

 • do faktur, pohybů skladu, výkonů a úkolů
 • možnost zobrazit tyto vyfiltrované okna přímo z položek zakázky

v5.0.541 Doplněn sloupec Příznak do zakázek

 • lze nastavit neplatné (přeškrtnuto) nebo oblíbené (tučné písmo) zakázky
 • možnost filtrování (nezobrazovat neplatné) v nastavení
 • lze doplnit další uživatelské příznaky

v5.0.535 Nová funkce v záložce dokumenty: Připojit existující dokument

 • pomocí této funkce lze propojit již existující dokument na aktuální záznam
 • zobrazí se dialog, kde lze vybrat nebo zapsat (načíst čár. kód) již existujícího dokumentu
 • je možné připojit i více označených dokumentů najednou

v5.0.534 Filtrování oken dle popisu (rozšířeno o ID)

 • filtr dle popisu v tabulkách filtruje současně dle ID položky
 • lze tak jednoduše hledat požadované ID
 • tento filtr je rychlejší než fulltext, hledá pouze v sloupci popis a ID (číslo záznamu)

v5.0.534 Přepracování funkcí skenování dokumentů

 • nová interní funkce, podpora nových skenerů
 • možnost rychlého skenování na přednastavený skener

v5.0.534 Rozdělení úhrady na více dokladů

 • pokud je načtená úhrada z HB na více vydaných faktur a je potřeba tuto úhradu rozdělit
 • funkce zobrazí okno neuhrazených faktur a postupně odečítá z původní úhrady nově vkládané
 • v dialogu se zobrazuje zbývající částka, kterou je nutné rozdělit a informace kam bylo rozděleno se zapisuje do poznámky původní úhrady

v5.0.533 Nový stav objednávek: P - poptávka

 • slouží k evidenci poptávek v rámci systému
 • poptávky nejsou započítávány do objednaného množství na kartě

v5.0.533 Nová funkce kontroly a volba při vytváření příkazů k úhradě přijatých faktur

 • lze kontrolovat, že příkaz úhrady na účet se shoduje s registrovanými účty u partnera v záložce bankovní účty
 • k dispozici je samostatná funkce v lok. menu ve Faktury: Kontroly - Kontrola účtů na faktuře proti záložce bank. účty u partnera
 • v dialogu tvorby příkazů k úhradě je volba: Kontrolovat příkaz proti záložce bank. účty u partnerů

v5.0.532 Nová funkce v dokumentech: Označit PDF značkou dokumentu

 • umožňuje uložené/skenované externí PDF označit hlavičkou nebo patičkou s číslem dokumentu a čár. kódem

v5.0.531 Nová funkce: Automatické nacenění poptávky

 • umožňuje automaticky nacenit naimportovanou poptávku z ceníku podle shody typ. čísla, popisu položky apod.
 • lze použít pokud naceňovaná poptávka obsahuje nějaký vhodný identifikátor pomocí kterého lze položku dohledat v ceníku

v5.0.530 Skl. karty - přepracován filtr dle parametrů

 • lze filtrovat podle všech parametrů současně
 • lze zadat rozsahy pro float/date a vybírat z číselníků pro list/look
 • filtry lze ukládat a načítat

v5.0.530 Nová fce dokumenty: Vytvořit přijatou fakturu z dokumentu

 • funkce řeší situaci, kdy se nejprve v dokumentech zavede přijatá faktura s PDF a případně ISDOC, následně projde dokument schvalovacím procesem a na jeho konci se z dokumentu vytvoří faktura
 • funkce vytvoří nový doklad v zadaném druhu (ISDOC se využije pokud je připojen) a dokument s ní propojí

v5.0.515 Přepracováno skrývání sloupců v tabulce (dostupné také v MOBIS)

 • lok. menu - systémové funkce - viditelnost sloupců [CTRL+L]
 • zlepšena přehlednost dialogu, pořadí odpovídá řazení sloupců
 • možnost uložit aktuální nastavení
 • nastavení lze uložit pouze pro aktuálního uživatele nebo pro všechny
 • lze takto sdílet vlastní nastavení sloupců akt. okna jinému uživateli
 • možnost načíst dříve uložené nastavení

v5.0.512 Vytváření nových skladových karet přímo z rozpočtu (bez vazby na ceník)

 • ve funkcích vytvoření OBJ/REZ/P/V z rozpočtu
 • pro ruční položky rozpočtu, které mají zdroj S ale nemají vyplněné číslo položky (IDCen)
 • vytvoří se nové skladové karty a číslo karty se pak doplní do čísla položky rozpočtu

v5.0.511 Nové funkce na kopírování řádků v OBISu (jen vybrané sloupce)

 • v lok. menu Systémové funkce - Hromadné změny
 • první fce zkopíruje data z jednoho nebo i více označených zdrojových řádků do schránky
 • druhá pak vloží se schránky tyto data do označených cílových řádků
 • ve vkládacím dialogu lze zvolit, které sloupce se budou přepisovat
 • schránka si pamatuje předchozí zkopírované hodnoty a lze je případně použít pro vkládání
 • klávesové zkratky CTRL+SHIFT+C/V

v5.0.510 Vylepšeno zobrazování dialogů v MOBIS

 • vzhled dialogů více odpovídá způsobu zobrazení v běžném klientovi obis.exe

v5.0.507 Nové příznaky u partnerů

 • problémový zákazník (doplňuje se při insolvenci)
 • dlužník doplňuje se v nočních přepočtech

v5.0.507 Nový obecný filtr v hlavních tabulkách

 • umožňuje filtrování podle více parametrů
 • nově podporuje rozsahy hodnot (např. ceny nebo datumy)

v5.0.507 Nová funkce v inventurách: Zobrazit tabulku pro doplnění skut. množství

 • v lok. menu v hlavičce inventury
 • zobrazí tabulku všech karet v inventuře kde lze jednoduše vyplnit skutečná množství

v5.0.505 Schvalování Objednávek a Rezervací

 • funkce schvalovaní podobně jako v modulu Faktury/Doklady

v5.0.504 Možnost zobrazit datumové sloupce bez času

 • lze uživatelsky definovat DisplayFormat d.m.yyyy

v5.0.504 Funkce na archivaci dokumentů

 • funkce pro označené dokumenty přesunuje soubory do podsložek podle roku
 • podsložka roku je dle data dokumentu
 • dokument je poté označen příznakem archivace - řádek pak má šedé písmo
 • funkci je možno otestovat (DryRun) bez provedení změn
 • odkazy které neexistují lze případně smazat (tj. soubor v úložišti neexistuje)
 • možnost uživatelských změn (jiné podsložky archivu, funkce na změny cest apod.)

v5.0.498 Přímé vkládání ze schránky (Excel/LibreOffice) do tabulek OBISu

 • nová funkce lok. menu ve všech oknech OBISu: Systémové funkce - Hromadné změny - Import ze schránky
 • pomocí této funkce lze jednoduše importovat data např. z Excelu/LibreOffice přímo do tabulky v OBISu
 • pořadí sloupců v OBISu musí být stejné ve zdroji
 • lze přidávat nové záznamy nebo přepisovat existující
 • nejprve se označí a zkopíruje (Ctrl+C) do schránky blok dat (sloupce, řádky) v Excelu/LibreOffice Calc
 • následně se v OBISu umístí kurzor do požadovaného sloupce/řádku a spustí funkce (klávesová zkratka CTLR+E)

v5.0.495 Automatické aktualizace klientů OBIS na notebooku

 • možnost nastavit automatické aktualizace systému OBIS na notebooku
 • systém pak kontroluje uživatelské a systémové změny a synchronizuje je na lokální instalace

v5.0.495 Vzdálené úložiště dokumentů

 • možnost nastavení úložiště dokumentů přes HTTPS protokol
 • pro klienty OBISu na notebooku mimo lokální síť pak není potřeba spouštět VPN

v5.0.495 Import/export obchodních dat ve formátu UBL

 • implementace importu/exportu dat ve formátu UBL
 • pro faktury, příjemky, výdejky, objednávky, rezervace, skl. karty a ceníky

v5.0.495 Nové funkce na plánování kapacit v kalendáři zakázek

 • funkce pro zobrazení volné kapacity v kalendáři zakázek
 • v tabulce prostředků lze nastavit jejich kapacitu a následně v kalendáři zobrazovat plnění této kapacity naplánovanými úkoly

v5.0.492 Funkce na přepočet skl. karet na objednávce/rezervaci

 • nová funkce lok. menu pomocí které lze přepočítat skladové karty na aktuální objednávce nebo rezervaci
 • lze využít při změně stavu (storno/platná) aby se ihned přepočítalo objednané/rezervované množství na kartě

v5.0.492 Kanban zobrazení zakázek a rozpočtů

 • možnost zobrazení zakázek a rozpočtů v okně kanban s možností změny stavu a pořadí řešení

v5.0.486 Nový modul: KANBAN zobrazení

 • nový způsob zobrazení dat na nástěnce kanban
 • na nástěnce se zobrazují data modulu úkoly, lze ale uživatelsky toto zobrazení použít i pro jiná data (např. zakázky)
 • sloupce jsou jednotlivé stavy karty lze přesouvat a měnit tak stav
 • karty úkolů mají navíc pořadí řešení které lze přetahováním měnit
 • nástěnku lze navíc rozdělit na několik horizontálních částí tzv. swimline (např. dle druhu úkolu, priority, řešitele)

v5.0.485 Nový sloupec Datum dodání v položkách objednávek a rezervací

 • informativní hodnota

v5.0.485 Změnové rozpočty

 • nový sloupec Změnový rozpočet v hlavičkách rozpočtu - kde se zapíše číslo původního rozpočtu ke kterému se změna vztahuje
 • ve změnovém rozpočtu lze řešit více práce, méně práce a záměny
 • report Rozpočet skutečného stavu pak zobrazuje sloupce původního množství, změnového a realizovaného

v5.0.485 Nová funkce lok. menu ceník: Smazání vazeb u označených položek v ceníku

 • odstraní všechny vazby a smaže příznak (obarvení) u položky

v5.0.485 Nová fce v položkách rozpočtu: Změna časové náročnosti

 • zobrazí se okno pro procentní přepočet sloupce minut v rozpočtu. Lze aplikovat na označené položky nebo kapitoly.

v5.0.485 Nová funkce v rozpočtech: Vložit/editovat vypočtenou hodnotu

 • pokud je potřeba vypočíst hodnotu (např. cenu nebo náklady) jednoduchým matematickým výpočtem např: 10*250+100
 • tento výpočet pak zůstane uložen v poznámce položky rozpočtu a lze jej následně případně editovat a změnit
 • uživatelsky lze také připravit dialog pro tvorbu výpočtu např. podle předefinovaných hod. sazeb, koeficientů apod.

v5.0.485 Přidání čísla zakázky do položek objednávky

 • doplněny sloupce IDZakaz a IDZakPol do položek objednávky
 • na jedné objednávce tak lze evidovat položky na různé zakázky
 • funkce na vytvoření objednávky z rozpočtu umožňuje volitelně číslo zakázky z rozpočtů přenášet

v5.0.485 Jednorázová účetní operace

 • nová volba v nastavení deníku umožňuje vytvořit jednorázovou účetní operaci (JRU)
 • doklady které mají operaci JRU jsou zaúčtovány, ale není na nich prováděna kontrola
 • lze tedy libovolně změnit čísla účtů, částky apod.

v5.0.485 Nová funkce ve fakturách: Změna datumu dokladu v cizí měně

 • lze změnit datum na dokladu v cizí měně i v případě, že pro nové datum existuje jiný kurz
 • funkce upraví doklad tak, aby se nezměnila hodnota v cizí měně pro tento jiný kurz

v5.0.485 Možnost výběru z číselníku pomocí zapsaní začátku ID

 • uživatelsky lze zvoleným sloupcům v tabulce nastavit zrychlený výběr pomocí zapsání začátku hledaného ID
 • v cílové buňce se nejprve zapíše začátek ID a po rozkliknutí přes … se zobrazí číselník kde se vyhledá první odpovídající řádek
 • vhodné pro použití pokud si uživatel pamatuje začátek požadovaného ID např. u karet, zakázek, jmen uživatelů apod.

v5.0.485 Možnost účtovat recyklační příspěvky z pohybů skladu do deníku

 • seznam P/V - Nastavení - nová volba účtovat rec.příspěvky
 • pokud je zaškrtnuto je při zaúčtování do deníku doplněn řádek s cenou RP z hlavičky P/V

v5.0.485 Nová funkce lok. menu rozpočty: Příjemka z rozpočtu

 • vytvoří příjemku ze všech položek rozpočtu: skladových nebo ceníkových (RezervovatV=S)

v5.0.485 Nová funkce: Změna data/času výkonu

 • umožňuje pomocí dialogu měnit u výkonu datum od/do resp. dobu trvání v hod
 • pokud se v dialogu změní datum do, vypočítá se čas a naopak
 • klávesová zkratka F4
 • k dispozici v okně prostředky/výkony, výk. protokoly/výkony a moje výkony

v5.0.471 Nový sloupec položky rozpočtu: Celková doba montáže

 • v hodinách tj. (Minut*Množství)/60

v5.0.470 Nová fce v rozpočtech: Uprav nákladovou rekapitulaci dle druhu kapitol

 • vytvoří nákladovou rekapitulaci dle použitých druhů kapitol v rozpočtu
 • jeden druh = jeden řádek rekapitulace

v5.0.470 Automatické vzorce v položkách rozpočtu

 • je možné vytvořit ceníkové položky, které po vložení do rozpočtu vypočítávají různé slevy/přirážky apod.
 • pro výpočet se používají AggregateSQL výpočty v poznámce položky (podobně jako ve funkci Vložit výpočet v položkách rozpočtu)
 • v záložce nastavení pak lze zaškrtnout automatickou aktualizaci výpočtů při přepočtu rozpočtu
 • pokud není tato volba, lze výpočty aktualizovat ručně funkcí lok. menu v kapitolách nebo položkách

v5.0.470 Funkce na vytváření výpočtů v položkách rozpočtu

 • dvě nové funkce Vytvoř + Aktualizuj výpočet v lok. menu položek rozpočtu
 • pomocí dialogu lze vytvořit SQL výpočet, který se uloží v poznámce vybrané položky a zapíše vypočtenou hodnotu do zvoleného sloupce (např. cena)
 • zdrojem pro výpočet jsou pak typicky jiné řádky (např. součet nákladů) vynásobených zadaným koeficientem (0.01 = 10% ze součtu nákladů)
 • uložený výpočet se automaticky neaktualizuje při změně zdrojových řádků, je pro to k dispozici funkce lok. menu (v kapitolách resp. položkách) nebo volba automatické aktualizace při přepočtu rozpočtu

v5.0.460 Přepracování funkcí modulu Rozpočty a Ceník pro MOBIS

 • úprava funkcí a reportů pro webový MOBIS

v5.0.458 Přepracovány funkce aktualizace cen v rozpočtech

 • lze zvolit které sloupce cen se aktualizují
 • lze aktualizovat typ položky dodávka/montáž (dle druhu ceníku)
 • zdokonalené logování změn
 • lze použít v MOBISu

v5.0.458 Možnost rozúčtovat společnou slevu na faktuře mezi různé předkontace

 • je nutné uživatelsky nastavit proměnou faktury_faktury.ROZUCTUJSLEVU_IDOPERACE
 • cena společné slevy nebo přirážky je pak rozpočítána mezi ostatní řádky zaúčtování

v5.0.458 Položky faktur - lze použít MJ %

 • pro výpočet celkové slevy/přirážky na faktuře lze použít měrnou jednotku procenta
 • Cena celkem je pak spočtena procentem: Celkem=CenaKus*(Mnozstvi/100)

v5.0.457 V rozpočtech lze kombinovat dodávky a montáže v jedné kapitole

 • přidaný nový sloupec "Typ" v položkách rozpočtu (dodávka/montáž apod.)
 • v nastavení rozpočtu lze zvolit zda bude určující pouze typ kapitoly (jako doposud), typ položky resp. kombinace obou s prioritou položek nebo kapitol
 • rekapitulace a nákladová rekapitulace je pak správně rozdělena na dodávky a montáže i v případě, že je v jedné kapitole dodávka i montáž současně
 • šablona pro import rozpočtu z XLSX/ODS podporuje import typu nebo duplikovaní položek do dvou řádků pro dodávku a montáž

v5.0.453 Rámcové objednávky a rezervace

 • nový stav objednávek/rezervací R - rámcová
 • nový sloupec v položkách rez/obj - číslo rámcové obj/rez
 • nová funkce lok. menu v položkách obj/rez: Vkládání z rámcových obj/rez
 • po vložení rámcové obj/rez do vykrývací se sníží zbývající množství na rámcové obj/rez
 • nové sloupce na kartě: Rámcově objednané resp. rezervované množství celkem (zbývající)
 • doplnění přepočtu karet o opravy zbývajícího množství rámcových obj/rez
 • pomocí volby v nastavení OBJ/REZ lze zakázat/povolit používání rámcových OBJ/REZ
 • funkce vytvářející rez/obj případně rozdělují stejné položky po jednotlivých rámcových OBJ/REZ
 • jsou podporovány cizí měny
 • měnu objednávek, rezervací, příjemek a výdejek lze předdefinovat v novém sloupci v partnerech (Měna)

v5.0.443 Nové způsoby vkládání položek z ceníku do importovaných poptávek

 • rozšíření možností funkce Doplnění vazeb z ceníku, která slouží k oceňování naimportovaných poptávek
 • navázanou montáž lze vkládat jako novou položku do kapitoly dle typu (původní chování)
 • dále jako novou položku do stejné kapitoly
 • připojit k následující položce (položka montáže následuje hned za položkou materiálu)
 • připojit k odpovídající položce v následující kapitole (položka montáže je je v následující kapitole ve stejném pořadí)

v5.0.442 Funkce lok.menu v rozpočtech - změna nákladů

 • kláv. zkratka F6 - pro změnu nákupní ceny v rozpočtu procentní sazbou (např. změna nákupního rabatu)
 • přidání sloupce nákupní rabat a prodejní sleva do položek rozpočtu

v5.0.437 Zakázky: výpočet nákladů po poslední fakturaci s ohledem na měsíc nebo čtvrtletí

 • nová volba v nastavení zakázek umožňuje nastavit způsob výpočtu nákladů po poslední fakturaci
 • nově lze počítat náklady pouze pokud jsou v následujícím měsíci resp. kvartálu

v5.0.436 Možnost zamknutí výkonů u prostředků

 • podobně jako měsíční uzávěrka dokladů lze kompletně zamknout minulé období proti změnám/zápisu výkonů

v5.0.435 Nová možnost automatické tvorby prodejní ceny karty podle posledního příjmu+marže

 • nová volba v nastavení skladových karet Doplňovat poslední cenu příjmu - do ceny (+ marže)
 • takto bude prodejní cena vždy kopírovat poslední nákup navýšený o definovanou marži na kartě

v5.0.434 Přímý import a export do Excelu a LibreOffice

 • možnost přímého importu a exportu do souborů ODS a XLSX
 • lze využít např. pro import poptávek v Excelu do rozpočtů a následný export oceněné nabídky zpět do poptávky do přesně definovaných buněk
 • nová funkce lok. menu Import/Export ODS/XLSX v rozpočtech a import z ODS/XLSX v ceníku

v5.0.432 Funkce opakované fakturace (vícenásobné opakování jednoho dokladu)

 • funkci opakované fakturace lze použít i pro interní doklady předpisů plateb hromadně dopředu
 • nová volba v dialogu Opakování
 • pro tento účel se zadá např. měsíční interval na 12 měsíců do budoucna
 • jeden doklad se pak zkopíruje na 12 nových, které se pak opakují v každém měsíci

v5.0.431 Nový sloupec poznámka v kapitolách a položkách rozpočtu

 • pomocná poznámka (netiskne se)
 • při vkládání z ceníku lze tuto poznámku vyplnit přímo v dialogu

v5.0.414 Rozšíření funkcí pro práci s recyklačními příspěvky

 • přidány sloupce rec.příspěvků do položek příjemek, výdejek, objednávek a rezervací a součty v hlavičce dokladů
 • při vložení karty se příspěvek zkopíruje po položek
 • v příjemkách (záložka nastavení) lze zaškrtnout volbu "Přiřazovat poslední recyklační příspěvek ke kartám při příjmu"
 • tato volba zajistí, že při změně příspěvku (na příjemce) se změní příspěvek na kartě pro budoucí výdejku
 • v nastavení zakázek lze zaškrtnout volbu, která zajistí přičtení rec. příspěvků z výdejek do nákladů (cena skladu) a ceny (prodejní)
 • doplněn rec. příspěvek do ceníku

v5.0.402 Předdefinovaný způsob úhrady a dopravy pro partnera

 • lze nastavit implicitní typ úhrady/dopravy pro rezervace/objednávky/pohyby skladu a faktury

v5.0.402 Přepracování funkcí změna hod.sazby F5 v rozpočtech

 • kromě nákladové hod. sazby, lze měnit i prodejní HZS
 • pro cizí měny lze HZS nastavit přímo v měně (např. EUR)

v5.0.401 Funkce Vytvořit/zobrazit výrobní kalkulaci z karty výrobku

 • funkce umožňuje zobrazit výrobní kalkulaci rozpočtu případně založit novou pokud ještě neexistuje
 • při vytvoření nové kalkulace lze použít kopii ze vzorového rozpočtu nebo podobné kalkulace jiného výrobku

v5.0.399 Implicitní výkon prostředku a zakázková položka v číselníku výkonových textů

 • u prostředků lze definovat jejich předefinovaný kód výkonu, ten se pak doplní pro nové výkony tohoto prostředku
 • v číselníku kódů výkonů pak lze případně nastavit implicitní zakázkovou položku do které je tento výkon zařazen

v5.0.392 Doplněny příznak do zástupců partnerů

 • podobně jako v partnerech lze označit neplatné nebo oblíbené
 • filtr dle příznaku v záložce nastavení partnerů je aktivní i pro zástupce (např. skrytí neplatných)

v5.0.391 Nové sloupce Datum a Autor založení partnera

 • poskytuje informaci kdo a kdy přidal nový záznam v Partnerech

v5.0.389 Kontrola neodečtených zaplacených záloh na partnera

 • při přepočtu závěrečného daň. dokladu se zkontroluje a případně vypíše seznam nevyfakturovaných záloh na partnera
 • kontrolují se FVZ resp. FPZ 90 dní zpětně (sloupec vyfakturováno)
 • uživatelsky lze měnit rozsah data nebo kontrolu úplně zakázat
 • ve funkci odečet zaplacených záloh v položkách faktur je použit nový filtr: Partner (nevyfakturované zálohy)

v5.0.389 Funkce Změna kurzu dokladu v cizí měně

 • funkce změní nebo doplní kurz u aktuálního dokladu aniž by se změnila hodnota v cizí měně. Dojde k přecenění v bázové hodnotě Kč.

v5.0.388 Více bank. účtů u jednoho partnera

 • v samostatné záložce u partnera lze evidovat více aktivních bank. účtů
 • funkce načítání ARES doplňuje všechny registrované účty do této záložky
 • v hlavičce partnera je vybraný preferovaný účet, který se přenáší na novou přijatou fakturu
 • na faktuře lze pak tento účet zaměnit za jiný ve sloupci účet rozklikem na seznam účtů

v5.0.387 Přidán systémový sloupec: Stav rozpočtu

 • uživatelsky lze měnit obarvovaní i jednotlivé stavy

v5.0.387 Nová fce lok. menu úhrad: Stav všech účtů

 • zobrazí stav všech účtů k zadanému datu

v5.0.380 Funkce pro schvalování dokumentů, faktur

 • v modulu faktury nebo dokumenty lze označit doklad ke schválení vybranému uživateli
 • vytvoří se úkol (je spojen s fakturou a dokumentem) pro schvalovatele
 • úkol/dokument/fakturu lze pak schválit nebo zamítnout pomocí fce lok. menu
 • nový filtr ve fakturách a dokumentech: ke schválení
 • faktura a dokumenty jsou označeny příznakem: ke schválení/schváleno/zamítnuto
 • doklad ke schválení je tučným písmem, schválený podtrženě, odmítnutý přeškrtnutě

v5.0.363 Funkce Připoj adresář v zakázkách přepracována na Vytvoř/Zobraz adresář zakázky

 • pokud adresář neexistuje vytvoří ve složce dokumentů OBISu nový s číslem zakázky a tento adresář otevře v průzkumníku

v5.0.363 Info panel - nový grafický prvek v detailu tabulky

 • implementace nového panelu informací v modulu rozpočty
 • info panel lze uživatelsky modifikovat, tj. doplnit další důležité informace
 • info panel je možné doplnit i do dalších tabulek OBISu

v5.0.363 Nová funkce Nastavit příznaky v lok. menu skl. karet, partnerů, prostředků, ceníku

 • funkce pro nastavení příznaků v zaškrtávacím seznamu pro označené záznamy

v5.0.363 Nový sloupec ve skl. kartách Typové číslo (PN)

 • přenáší se z ceníků (původní sloupec číslo do rozpočtu CisRozp)

v5.0.363 Sloupec příznak v prostředcích: oblíbené/neplatné položky

 • podobně jako např. v adresáři firem lze označovat oblíbené prostředky nebo naopak zneplatnit zrušené

v5.0.363 Rozšíření filtru dle stavu v obejdnávkách a rezervacích

 • lze filtrovat více stavů najednou
 • lze filtrovat "nemá" stav
 • v záložce nastavení lze určit, že se v ostatních filtrech nezobrazují stornované/ukončené rezervace/objednávky (podobně jako např. neplatné karty)

v5.0.362 Nové grafické rozhraní MOBIS (webový přístup z PC)

Nové rozhraní pro přístup z webového prohlížeče na PC. Grafické rozhraní obsahuje tabulky, detail, záložky, lokální menu a další prvky, které jsou k dizpocici v běžném klientu OBIS.

v5.0.362 Nová funkce v úhradách: Vytvoř kopii dokladu opakované platby/trvalého příkazu

Funkce umožňuje vytvořit kopii interního dokladu opakované platby (např. trvalé příkazy leasing, nájem resp. předpisy plateb DPPO apod). Po importu úhrady opakovaného resp. trvalého příkazu se úhrada automaticky spáruje s předchozím interním dokladem (je tedy přeplacený a úhrada zvýrazněna zeleně). Tato funkce zkopíruje tento předchozí doklad jako nový a úhradu na něj přehodí. Vznikne tak nový uhrazený interní doklad, který lze zaúčtovat. Zároveň se předchozí doklad vrátí do normálního nepřeplaceného stavu.

v5.0.361 Rozšíření filtru dle stavu zakázky

 • lze filtrovat více stavů najednou
 • lze filtrovat "nemá" stav
 • v záložce nastavení lze určit, že se v ostatních filtrech nezobrazují ukončené zakázky (podobně jako např. neplatné karty)

v5.0.361 Do zakázek přidán informativní sloupec od kterého datumu byl proveden přepočet

 • pokud je zakázka aktualizována pro zadané období Od/Do je tato informace k dispozici v hlavičce

v5.0.360 Do skl. karet doplněno množství na aktuálním skladu

 • aktuální sklad je v záložce Nastavení v okně skladových karet
 • každý uživatel si může nastavit jiný akt. sklad
 • při změně Aktuálního skladu je potřeba restartovat program

v5.0.356 Nový příznak v položkách rozpočtu Nenásobit množství (příprava výroby)

 • pokud je tento příznak nastaven tak funkce pro násobení množství v rozpočtu tuto položku nemění
 • položka s tímto příznakem je zvýrazněna tučným písmem

v5.0.355 Vyhledání sloupce v tabulce

 • v tabulce lze vyhledat požadovaný sloupec pomocí klávesové zkratky CTRL+SHIFT+F

v5.0.354 Nová funkce lok. menu Rozpočty: Vytvoř skladovou kartu výrobku

 • funkci lze využít pro vytváření sklad. karet výrobků bez nutnosti zakládat ceníkové položky
 • funkce umožňuje případně z nově založených karet nachystat nabídkový rozpočet

v5.0.352 Import výpisů z banky ve formátu ČBA/SBA XML

 • nový formát České a Slovenské bankovní asociace který poskytuje více informací než běžně používané ABO

v5.0.344 Nový filtr v číselnících DPH, druhy apod. (platné, všechny)

 • lze použít např. pro číselník DPH, druhy faktur, rozpočtů zakázek apod.
 • staré neplatné sazby DPH nebo druhy lze označit zapsáním znaku "-" na začátek sloupce Popis v číselníku
 • filtr lze pomocí záložek nebo tlačítka … přepínat mezi jen platné/všechny sazby
 • implicitně se zobrazují pouze platné (kromě případu starého dokladu, kde je použita již neplatná sazba)

v5.0.348 Nový sloupec příznak u partnerů - neplatné/oblíbené

 • umožňuje označit partnery jako neplatné/oblíbené
 • neplatné jsou přeškrtnuté, oblíbené zvýrazněné
 • v záložce nastavení partnerů lze omezit aby se např. neplatné řádky vůbec nezobrazovaly

v5.0.344 Funkce na hromadné kopírování příkazů k úhradě

 • nová funkce lok. menu v příkazech pro jeden označený příkaz
 • funkce vytvoří požadovaný počet nových kopií příkazu v dle zadaných parametrů opakování

v5.0.344 Funkce na vytváření hromadných emailů (dokumentů) z partnerů resp. akcí

 • funkce vytvoří dokumenty ve formě emailů z označených partnerů nebo marketingových akcí

* lze zadat předmět a tělo emailu a případně připojit soubor * emaily se pak odesílají z dokumentů (na serveru)

v5.0.344 Kalendář CashFlow

 • zobrazení plánovaných příjmů a výdajů na bankovních účtech v čase
 • kalendář je nutné uživatelsky nastavit doplnit do startmenu

v5.0.343 Změna zobrazení detailu tabulky

 • detail v dolní části okna má stejné pořadí a velikost sloupců jako tabulka

v5.0.337 Způsob zaokrouhlování celkové částky k úhradě

 • v druzích dokladů/faktur lze nastavit způsob, kterým jsou doklady zaokrouhleny
 • lze tak nastavit rozdílný způsob pro hotovost a faktury

v5.0.336 Nová funkce Fronta práce - vytvoří úkoly výkonů z rozpočtu

 • vytvoří úkoly na výkony
 • úkoly lze následně přiřadit prostředkům
 • na úkol lze nakonec vykázat výkon a dokončit jej funkcí Práce na úkolu

v5.0.330 Klávesové zkratky pro nejpoužívanější filtry

 • fulltext, popis, druh, vyřídil
 • CTRL+I, následováno klávesou (f/p/d/v)

v5.0.327 Příznak ve skladových kartách

 • umožňuje zneplatnit + skrýt nepoužívané karty bez nutnosti mazání
 • k neplatným kartám se lze případně vrátit
 • umožňuje zvýraznit oblíbené karty pro různé skupiny uživatelů
 • funkce je obdobná jako příznaky v ceníku

v5.0.325 Nová funkce VP: Zkopírovat protokol se změnou datumu

 • funkce zkopíruje protokol k zadanému dni, časy zůstanou zachovány
 • je vhodná pro rychlou přípravu podobného protokolu na jiný den

v5.0.325 Nové okno Podklady mezd

 • startmenu Prostředky - Podklady mezd
 • umožňuje evidenci odpracované doby, dovolených, přesčasu apod. po měsících
 • lze využít jako zdroj dat pro zpracování mezd včetně prémií, bonusů, stravenek apod.

v5.0.325 Nové okno inventury skladu

 • startmenu: Sklad - Inventury
 • lze využít k zápisu fyzických inventur
 • archivuje stav inventur
 • poskytuje rychlý přehled o inventurách

v5.0.324 Funkce lok. menu dokumentů: Přidej dokument do novinek

 • informuje ostatní uživatele o důležitém novém dokumentu v OBISu

v5.0.323 Nová funkce faktur: kontrola číselné řady

 • v lok. menu faktur/dokladů
 • zkontroluje zda nechybí doklady v číselné řadě
 • chybějící doklady vypíše

v5.0.323 Vkládání do objednávek z položek rezervací

 • nová funkce lok. menu v položkách objednávky (vkládání z rezervací)
 • přidává karty do objednávky na základě výběru požadovaných položek rezervací

v5.0.319 Funkce na příjem výrobků na základě výrobní zakázky

 • funkce vytvoří příjemku pro označené výrobní zakázky
 • zakázky jsou vytvořené z výrobní objednávky
 • výrobek a vyráběné množství jsou v hlavičce zakázky
 • lze použít i variantu, kdy jsou výrobky jako zakázkové položky

v5.0.318 Přidán sloupec Datum a autor, který vytvořil skladovou kartu

 • rychlá informace o založení karty

v5.0.315 iFunkce startmenu Rozpočty - Číselníky - Vytvoření navigátoru ceníku

 • umožňuje přegenerovat navigátor podle dat v druzích ceníků a nadpisů/podnadpisů pro kompletně celý ceník

v5.0.315 Příznaky pro ceníkové položky (oblíbená, neplatná)

 • uživatel může označovat ceníkové položky jako oblíbené nebo neplatné
 • lze nastavit více skupin oblíbených položek elektro/výroba apod.
 • v nastavení ceníku může uživatel zvolit, kterou skupinu oblíbených používá
 • oblíbené položky jsou barevně zvýrazněny, neplatné přeškrtnuty
 • v nastavení lze zapnout nadřazený filtr, který zajistí zobrazení jen oblíbených nebo naopak skrytí neplatných položek ceníku

v5.0.314 Do poznámek vkládat Datum+Login

 • nová funkce lok. menu při editaci neomezeně dlouhých poznámek vloží datum a uživatele
 • poznámku lze editovat dvoklikem myši v detailu

v5.0.314 Nové nastavení: Zobrazovat jen nově vytvořené řádky

 • funkce které vytváří doklady např. z rozpočtů, výdejek apod. otevírají na konci okno faktur
 • toto okno může být nově vyfiltrované jen na tyto vytvořené faktury nebo na celý druh faktur jako dosud
 • v záložce nastavení faktur o tom rozhoduje nová volba: Zobrazovat jen nově vytvořené řádky
 • podobně je toto nastavení ve všech hlavních modulech např. rezervace,objednávky, zakázky, dokumenty atd.

v5.0.312 Nový sloupec: procentní zisk zakázky + možnost výpočtů průměrného zisku označených zakázek/rozpočtů

 • procentní zisk zakázky je poměr fakturováno / skutečné náklady
 • funkce sečti označené počítá průměrný zisk označených zakázek/rozpočtů
 • funkce sečti dále počítá minuty/hmotnost/hodiny v zakázkách a rozpočtech

v5.0.310 Do výkonů prostředků doplněny sloupce Datum přidání+editace a uživatel (zapsal)

 • datum kdy byl výkon přidán a uživatel který jej zapsal
 • datum poslední editace výkonu

v5.0.308 Vytvoření výrobní zakázky - nová funkce lok. menu rezervací a objednávek

 • umožňuje vytvořit zakázku k rezervaci nebo objednávce na výrobky
 • položky zakázky jsou pak jednotlivé výrobky
 • volitelně funkce vygeneruje odpovídající výrobní rozpočty

v5.0.307 Hromadné přidávání výkonů k označeným prostředků

 • nová funkce lok. menu v prostředcích pomocí které lze přidat hromadně výkony k označeným prostředkům

v5.0.297 Stav platebních příkazů a napojení API Fio banka

 • evidence stavů platebního příkazu (zadán, k přenosu, přenesen, odeslán)
 • doplněn datum vystavení příkazu
 • možnost přímého napojení přes API pro účty ve Fio bance pro automatická načítání výpisů a odesílání příkazů

v5.0.296 Přidán sloupec v úkolech: Vytížení hodin/den

 • Termín do lze vypočíst pomocí Plánovaného času a vytížení: Termín Do = Termín + dny * Plánovaný čas/Vytížení na den
 • Plánovaný čas a vytížení je v hodinách, lze ale pro použít i jinou jednotku: např. den - pak je plán ve dnech a vytížení 1 odpovídá 100%, 0.5 je 50% apod.

Úkoly a kalendář pak zajišťují odpovídající změnu Termínů resp. Plánovaného času při změně jednoho z údajů.

v5.0.295 Export příkazů ve formátu Gemini

 • příkazy k úhradě nebo inkasu - doplněn formát GEMINI

v5.0.294 Zobrazování účetního období v hlavní liště OBISu

 • zvolené účetní období pro výběr počítadel a zobrazování dokladů je zobrazeno v titulku hlavní lišty OBISu

v5.0.294 Nová funkce pro tvorbu nákladů prostředků z výdejek

 • v hlavičkách příjemek/výdejek je přidán sloupec číslo prostředku
 • nová funkce v pohybech - Přidej označené do nákladů prostředků

Funkce vytvoří na základě označených výdejek náklady v prostředcích. Náklady jsou rozděleny dle jednotlivých skladových karet výdejky s množstvím a cenou skladu.

v5.0.287 Funkce na přepnutí uživatele

Funkce je vhodná pro testování práv uživatelů. Administrátor OBISu tak může rychle přepnout systém na práva zvoleného uživatele. Funkce je shodná s tím, jako by se přihlásil uživatel nově do OBISu.

v5.0.281 Nové okno Novinky - informace pro ostatní uživatele o důležitých změnách v datech

 • slouží k informování ostatních uživatelů že byl vytvořen nebo změněn důležitý záznam v databázi
 • tvorba novinky je např. v lok. menu zakázek - Přidej novinku o zakázce pro vybrané uživatele
 • lze zadat popis novinky, poznámku a zvolit seznam uživatelů, kterým se má novinka zobrazit
 • okno novinek se zobrazí v hl. menu Úkoly/Dokumenty - Novinky
 • lze filtrovat novinky pro mě/ode mě - přečtené/nepřečtené/vše
 • ze záznamu novinky lze přímo odskočit do cílové tabulky na uvedený řádek (např. na novou zakázku) - fce lok. menu v okně novinek
 • novinka se pak označí jako přečtená a vypadne z filtru "Pro mě - nepřečtené"
 • je evidováno kdo/kdy novinku vytvořil, komu je určena a kdy ji uživatel označil jako přečtenou
 • lze také nastavit automatickou kontrolu (vyskakovací okno upozornění) nových nepřečtených novinek
 • novinky lze vytvářet uživatelsky/automaticky (např. nově založené zakázky ve zvoleném druhu pro všechny uživatele ze skupiny obchodníci,

nově založené karty pro uživatele skupiny sklad apod.)

v5.0.281 Možnost odesílání pozvánek k úkolům v kalendáři emailem (iTIP)

Jde o přenos plánovaných úkolů do jiných kalendářových aplikací mimo OBIS. Funkce umožňuje odeslat email s pozvánkou na zástupce v úkolu. Lze tak např. odeslat zákazníkovi informaci o plánované schůzce, která se pak z příjemcova emailového programu uloží do jeho kalendáře.

v5.0.271 Kalendář podle zakázkových položek

Při zobrazení kalendáře úkolů k zakázce je k dispozici volba, kdy se zobrazí v kalendáři jednotlivé zakázkové položky. Toho lze využít pro plánovaní zakázek, kdy nejprve připravíme volné pozice na práci (zakázková položka pracovník 1,2,3 atd.) a následně k nim v dalším průběhu zakázky začneme přiřazovat konkrétní prostředky.

v5.0.268 Zobrazení vybraných hodnot v grafu

Pomocí klávesové zkratky CTRL+G lze zobrazit vybrané hodnoty v grafu. Označte zvolené řádky, klikněte do požadovaného sloupce a stiskněte CTRL+G - v internetovém prohlížeči se zobrazí graf hodnot.

v5.0.268 Nový filtr v Zakázkách: Obecný

Lze zadat několik parametrů pro filtrování zakázek. Zvolené hodnoty filtru lze uložit a následně načíst.

v5.0.268 Zakázky: přepracovány filtry Druh resp. Zapsal (používají zvolené období)

Podobně jako v ostatních oknech OBISu lze filtrovat dle Druhu resp. Uživatele a zvoleného období (hl. menu: Ostatní - Nastavení období pro filtry)

v5.0.266 Nová tabulka sektory skladu

Umožňuje evidenci uložení skladových karet na různých místech ve skladu, evidenci šarží apod.

v5.0.261 V tabulce rozpočtů přidán sloupec celková doba práce v hodinách

Jde o hodnotu práce v minutách převedené na hodiny.

v5.0.260 Partneři - přidán filtr dle IČO

v5.0.260 Ukládání dokumentů - vytváření podadresářů s číslem zakázky

V nastavení modulu Dokumenty lze zaškrtnout volbu která zajistí, že ukládané tisky a připojované soubory budou uloženy v podadresáři s číslem zakázky.

v5.0.258 Funkce na změnu množství podle druhé MJ ve skladu

Na skladových kartách lze vyplnit pomocnou druhou měrnou jednotku a koeficient převodu (např. m2/ks, ks/balení apod). Ve skladových pohybech, rezervacích a objednávkách pak lze použít funkci, která umožní zadat požadavek v druhé MJ2 a vypočte a doplní odpovídající množství v základní MJ. V případě použití druhé měrné jednotky na skladových kartách, lze měnit požadované množství v základní jednotce podle zadané hodnoty v druhé MJ.

v5.0.252 Nové zobrazení kalendáře - týdenní detailně

Jde o podobné zobrazení jako týdenní kalendář, ale v rámci dne jsou jednotlivé hodiny rozděleny do řádků. Pohled je vhodný pro detailní plánování po hodinách.

v5.0.252 Funkce na nastavení filtru účetního období v lok. menu faktur

 • v dialogu lze přepínačem změnit filtr období podle tabulky Účetnictví - číselníky - Účetní období
 • funkce nastaví odpovídající fitr období pro Faktury/Doklady/Úhrady a Deník ve formátu @IDObdobí
 • dále nastaví Období pro počítadla se znakem @ (umožňují pracovat s dvěma řadami počítadel

pro stejný druh dokladů např. v druhu FV nastavené počítadlo kódu FV@, které pak při zvoleném období @2017 použije FV@2017 resp. pro @2018 počítadlo FV@2018.

v5.0.247 Nový filtr v úhradách - dle částky

Zobrazí všechny úhrady se zvolenou částkou.

v5.0.246 Funkce na zjištění průměrné spotřeby PHM prostředků (vozidel)

Pro označené prostředky a zvolené období vypočítá a zobrazí tabulku průměrné spotřeby PHM.

v5.0.240 Kontrola pravopisu a formátování textu v poznámkách

V editoru dlouhých poznámek (otevře se dvojklikem myší na poznámce) lze používat základní formátování písma (tučné, skloněné apod) a zapnout kontrolu pravopisu.

Pro kontrolu pravopisu je nutné stáhnout soubor z http://www.epos.cz/files/hunspell.zip a ten rozzipovat do hlavního adresáře obisu (obis5/hunpsell).

v5.0.240 Rozšíření práv uživatelů, matice licencí a práv

Uživatele lze přiřadit z pohledu práv do více skupin najednou (nový sloupec Skupiny v tabulce uživatelů). Zde se zapíše seznam skupin oddělených čárkou. Lze tak realizovat skupiny práv pro povolení resp. zákaz přístupu k jednotlivým modulům a uživatelům je zde jednotlivě přidělovat.

Vzhledem k možnosti přepisování práv lze realizovat jak zakazují nebo povolovací metodiku.

Dále je k dispozici fce lok. menu uživatelů: Načíst práva uživatele (pro testování) a tisková sestava Kontingenční tabulka práv a využití licencí uživatelů.

v5.0.240 Obarvování v položkách úhrad - kurzové rozdíly

Pro zahraniční faktury/úhrady v případě, že existuje kurz. rozdíl je řádek modře podbarven. Vytvořením a vyplněním sloupce "Kurz. rozdíl" se modré zvýraznění zruší.

v5.0.239 Export/import úkolů do ganttových diagramů

 • pro program GanttProject http://www.ganttproject.biz
 • označené úkoly lze exportovat do GanttProject, kde se upraví vazby, termíny, zdroje a případně doplní nové úkoly
 • následně lze tato data importovat zpět do OBISu, kde pak s úkoly běžně pracují řešitelé a přidělené prostředky
 • doplněná záložka Zdroje k úkolu umožňuje přidělit více prostředků k jednomu úkolu a stanovit procento vytížení
 • rozšířena tabulka Návaznosti úkolů - lze zvolit typ vazby (Start-Start, Cíl-Start atd.) a zpoždění

v5.0.238 Funkce na rychlé vytvoření zápočtu k opravnému daň. dokladu

Pokud vytvoříme dobropis pomocí funkce "Vytvoř opravný daň. doklad" lze na něj následně použít novou funkci "Vytvoření zápočtu k opravnému daň. dokladu"

v5.0.229 Doplněna druhá měrná jednotka MJ2 do skladových karet

 • nové sloupce MJ2 a KoefMJ2 umožňují pracovat s dvěma MJ na kartě (kusy, metry, kg apod.)
 • KoefMJ2 slouží k přepočtu mezi MJ a MJ2 (MJ2=MJ*koef)
 • funkce rezervace/objednávka/výdejka z rozpočtu umožňují přepočet mezi těmito jednotkami

(lze tedy vytvořit rozpočet např. v metrech a rezervovat na kartu v kusech)

 • na kartách, objednávkách a rezervacích je zobrazeno také přepočtené množství v MJ2

v5.0.228 Výběr emailu pro odeslání dokumentu

 • při rozkliknutí pole Email se zobrazí tabulka zástupců, kde lze označit jednoho či více příjemců a po potvrzení se jejich emaily přenesou k dokumentu

v5.0.227 Funkce na vytvoření kurz. rozdílu převodu mezi vlastními účty v různých měnách

 • nová funkce lok. menu položek úhrad
 • na požadované cílové úhradě se spustí funkce a následně se zvolí zdrojová úhrada
 • v dialogu se zadá účetní operace a vytvořená úhrada kurz. rozdílu se následně zobrazí

v5.0.227 Přepracováno vkládání výkonů do výkonových protoloků

 • v dialogu vkládání lze vybrat více prostředků a vloží se tak více výkonů pro různé prostředky najednou (např. společná práce nebo fond dovolené)

v5.0.227 Přepracování záložek filtrů pro Datum

 • doplněny záložky filtru včera/dnes/zítra
 • doplněny záložky na roky

v5.0.227 Funkce Připoj el. dokument - lze připojit více souborů najednou

 • první se vloží jako hlavní odkaz, ostatní pak do záložky Další odkazy

v5.0.226 Nová funkce Hromadné doplnění výkonů v záložce Výkony u Prostředků

 • funkce vytvoří v zadaném období po dnech samostatné výkony. Lze zvolit pouze pracovní dny nebo včetně víkendů.
 • vhodné pro doplnění dovolené, nemoci apod.

v5.0.224 Nový filtr Dle sloupce (IDs) v hlavních tabulkách

Umožňuje filtrovat tabulku podle libovolného sloupce, který odkazuje na ID do číselníku. Hodnota filtru může obsahovat více ID oddělených čárkou. ID lze načíst dle označených řádků v tabulce. ID lze také načíst ze schránky (např. z Excelu). Nastavení filtru lze uložit a načíst.

Filtr tak lze využít např. na zobrazení pouze označených řádků, jejich uložení pro další práci. Další varianta je vyfiltrování řádků podle výběru zpracovaného mimo OBIS např. v Excelu. Možnost zadat více ID pak lze využít např. na filtr Zakázek pro více vybraných Partnerů apod.

v5.0.218 Filtr Navázané úkoly

 • zobrazí všechny spojené úkoly
 • pokud je aktuální úkol propojený s jiným, tak se přepnutím na tento filtr zobrazí všechny propojené

v5.0.218 Zvýraznění navázaných úkolů, možnost přidat komentář při kopírování/předání úkolu

 • sloupec vazba, který signalizuje návaznost úkolů
 • tučným písmem je zvýrazněn nadřazený
 • skloněným písmem podřízený

v5.0.218 Uživatelské skrývání zvolených záložek filtru druhů zakázek

 • v okně Druhů zakázek v záložce Nastavení mohou jednotliví uživatelé zapsat

druhy, které nechtějí v záložkách okna zakázek zobrazovat

 • uživatelsky lze stejnou funkci doplnit do libovolné jiné tabulky OBISu

v5.0.218 Přepracován fulltext filtr v tabulkách

 • hledaný text lze zapisovat přímo do pole filtru, není nutné otevírat dialog

v5.0.217 Nová funkce Vytvoř úkol ze Zakázek/Prostředků/Partnerů

 • v lokálním menu v záložce Úkoly v oknech Zakázek/Prostředků/Partnerů
 • umožňuje rychlé vytvoření úkolu pomocí dialogu (dialog lze uživatelsky upravovat)
 • lze vytvářet více úkolů najednou pro více řešitelů/prostředků/zakázek
 • dále jsou k dispozici funkce Změň stav úkolu, Posunout termíny a Přehled komentářů
 • funkci lze uživatelsky přidat do dalších modulů (např. rozpočty)

v5.0.217 Nový sloupec Příznak v položkách rozpočtu

 • umožňuje zafixovat prodejní cenu (nebude změněna funkcí analýzy resp. přepočtu prodejních cen F4)
 • nová fce lok. menu položek rozpočtu "Nastavit/zrušit příznak fixní prodejní ceny"
 • položky s fixní cenou mají skloněný font (italika)

v5.0.213 Sloupec Příznak obsahuje nejvyšší chybu přepočtu dokladu

Při přepočtu faktury/úhrady nebo příjemky/výdejky se v případě hlášení varování uloží nejvyšší úrověň do příznaku dokladu:

 • 1 - přepočet varování (W:)
 • 2 - přepočet varování (CW:)
 • 3 - přepočet chyba (E:)

v5.0.213 Nová volba nastavení Faktur - Datum účtování dle DUZP nebo Data vystavení dokladu

Pomocí tohoto nastavení lze určit jaké datum se použije implicitně pro datum účtování. Při změně DUZP resp. Data vystavení se přepíše Datum zaúčtování, které lze nakonec případně ještě ručně změnit.

v5.0.212 Funkce na nastavení příznaku nekontrolovat chyby zaúčtování

Funkce lok. menu je k dispozici ve fakturách/dokladech, úhradách a příjemkách/výdejkách

Pokud je příznak nastaven je písmo řádku zvýrazněno kurzívou a v kontrolách zaúčtování jsou tyto doklady ignorovány.

Funkce nenahrazuje účetní operaci NZU, která informuje, že se doklad vůbec neúčtuje. Zde jde o situaci, kdy se doklad běžně zaúčtuje, ale např. ručně opravíme zaúčtování a chceme zabránit tomu, aby doklad vyjížděl v kontrole účtování jako chybný.

v5.0.210 Vytváření úkolů v kalendáři hromadně pro více řešitelů, zakázek resp. prostředků

Při vytváření nového úkolu v kalendáři lze vybrat více řešitelů, zakázek resp. prostředků (v okně výběru lze označit více řádků, vloží se do dialogu oddělené čárkou). Následně se vytvoří odpovídající počet jednotlivých úkolů na jednoho řešitele/zakázku/prostředek.

v5.0.205 Příznaky zaúčtování a registrace EET do faktur/úhrad a příjemek/výdejek

Přidán nový sloupec Příznak, kam se doplňují následující znaky:

 • Z - řádek zaúčtován
 • F - zaregistrováno v EET přidělen FIK
 • P - pokus o zaregistrování v EET, FIK nebyl přidělen (řádek je nutné znovu odeslat na server EET)

Příznaky se doplňují při spuštění odpovídajících funkcí lok. menu resp. při přepočtu řádku [F9]

v5.0.205 Přidána implicitní úč. operace do druhu faktur a příjemek/výdejek

Do druhu příjemek/výdej bylo dále doplněno implicitní číslo skladu.

v5.0.200 Přidán sloupec Cena s DPH do příjemek/výdejek

Slouží v případě prodeje s DPH pro koncové zákazníky.

v5.0.195 Přidaná záložka Dokumenty do okna Majetek

Včetně odpovídajících funkcí lok. menu Připojit/Skenovat dokument.

v5.0.192 Nová funkce lok. menu položek úhrad na dorovnání zápočtu

Funkce sníží hodnotu úhrady pohledávky nebo závazku na aktuálním řádku tak, aby byl celkový součet započtených úhrad nulový.

Pro jednoduchou tvorbu zápočtu jsou přidané následující funkce.

V případě, že má hlavička úhrady zápočtu vyplněného partnera zobrazí se při uhrazování faktur (lok. menu) okno faktur vyfiltrované pro tohoto partnera (pouze neuhrazené).

V okně lze případně označit více pohledávek a závazků najednou, které se pak hromadně vloží do zápočtu. Pro rychlou kontrolu součtu použijte funkci lok. menu "Sečíst označené/všechny".

Nakonec se použije funkce na dorovnání zápočtu (viz. výše).

v5.0.192 Nový filtr ve fakturách: Partner (neuhrazené doklady)

Vhodné např. pro tvorbu zápočtů.

v5.0.190 Možnost uživatelského skrytí zvolených sloupců tabulky

Pomocí pravého tlačítka myši v tabulce - volba Viditelnost sloupců.

v5.0.190 Nové funkce na aktualizaci ceník-skladové karty-výkonové texty

Vlastnosti:

 • lze aktualizovat oběma směry z ceníku resp. z karet
 • lze aktualizovat také popis
 • lze zvolit aktualizované sloupce

v5.0.189 Funkce na hromadnou změnu prodejních cen na sklad. kartách

Zobrazí se okno pro přepočet prodejní ceny. Lze aplikovat na označené položky. Jako zdroj je možné zvolit cenu skladu nebo cenu123. Zaokrouhlení prodejní ceny se řídí nastavením zaokrouhlování jednotkových cen v rozpočtech (Rozpočty-Nastavení-Zaokrouhlování).

v5.0.189 Nová funkce lok.menu faktur: Vytvoř hotovostní doklad úhrady faktury

Funkce vygeneruje z faktury hotovostní doklad do zvoleného druhu dokladů na zadanou částku a vytvoří úhradu faktury v pomocném druhu úhrad.

v5.0.186 Doplnění funkcí lok. menu v záložce Dokumenty v okně Partneři a Zakázky

Funkce na odeslání dokumentu emailem, zobrazení více dokumentů najednou, zobrazení cesty k dokumentu.

v5.0.186 Funkce na odúčtování dokladu z deníku

Funkce vymaže zaúčtování dokladu a povolí případně jeho editaci, pokud byl doklad při zaúčtování automaticky zamčen a smaže příznak Zaúčtováno.

v5.0.184 Funkce Změn stav úkolu lze spustit i na více označených úkolů najednou

Změní se pouze sloupce, které mají v dialogu vyplněnu hodnotu.

v5.0.183 Nový filtr v dokladech: Párové doklady (saldo)

Filtr zobrazí všechny doklady, které jsou svázány přes sloupec Vyfakturováno.

v5.0.180 Doplněny funkce pro EET

Funkce jsou k dispozici v lok. menu faktur a úhrad, sekce "Elektronická evidence tržeb".

v5.0.180 Přepracované filtry v modulech Faktury, Úhrady, Sklady, Prostředky, Deník, Rozpočty, Dokumenty

U vybraných filtrů lze navíc volitelně nastavit další omezení pomocí zvoleného období. Jsou pak zobrazeny pouze doklady z tohoto období. Období lze nastavit v hlavním menu OBISu: OStatní - Nastavení období pro filtry. K dispozici jsou tlačítka na nejpoužívanější nastavení a tlačítko nápovědy s příklady.

v5.0.180 Připojení odpovídajících dokumentů z výdejek k dokumentu faktury

Nová funkce lok. menu v dokumentech umožňuje k uloženému tisku faktury připojit dokumenty z odpovídajících výdejek (např. oskenované podepsané dodací listy).

v5.0.180 Nespolehlivý plátce DPH

Doplněn příznak X - nespolehlivý plátce DPH v partnerech, řádek je červeně obarven a při přepočtu přijaté faktury systém upozorňuje varováním.

Na serveru lze nastavit automatickou kontrolu na serveru daň. správy a doplnění příznaku v nočních přepočtech.

v5.0.178 Zahraniční cestovní výkazy

Funkce "Doplnit náhrady k prostředku" vypočítá i zahraniční stravné. Pro zahr. cestu je potřeba mít ve výkonech výkony pro přechod hranice do zahraničí a zpět. Z těchto výkonů se bere výše náhrady. Výkony pro přechod hranice je potřeba mít samostatně v jednom druhu. Tento druh se vybírá ve vstupním dialogu.

Výše náhrady pro zahraniční cestu se bere z výkonu pro přechod hranice. Pro každou cizí zemi tak musí být jeden výkon pro přechod hranice s vyplněnou cenou a měnou. Výkon pro přechod zpět do ČR stačí jeden bez vyplněné ceny a měny.

v5.0.176 Přepracování a zjednodušení reportů účetnictví

Druhy deníku jsou doplněny o typ (otevření/zavření/DPPO/podrozvahová evidence). Na základě těchto typů se pak generují tiskové sestavy a není třeba měnit období pro rozvahu/předvahu/výkaz.

v5.0.176 Nové okno všech položek účetního deníku

Umožňuje rychlou kontrolu účtování, pohledem na tabulku všech položek rozúčtování z deníku. V okně pak lze filtrovat vybraný účet, datumové rozmezí, zakázku apod. Volna hlavního menu: Účetnictví - Položky deníku.

v5.0.175 Kontrola nespolehlivých plátců DPH je k dispozici také přímo ve fakturách

Lze tak obratem zkontrolovat partnera nově zapisovaného dokladu.

v5.0.174 Nový filtr v úkolech: Dle termínu od (moje řešené úkoly)

Umožňuje jednoduše filtrovat vlastní úkoly plánované (Termín od) na zadané datum včetně všech starších nevyřešených. V záložkách jsou k dispozici rychlé volby dnes a zítra.

v5.0.170 Funkce na filtr pouze vybraných zakázek v kalendáři úkolů

Funkce lok. menu kalendáře, umožňuje zvolit filtr na úkoly spojené pouze s vybranou množinou zakázek.

v5.0.169 Číselník minulých období pro rozvahu a výkaz ZS

V menu účetnictví - číselníky jsou k dipozici tabulky minulých období pro výkazy ukládané při tisku rozvahy a VZS, které lze případně ručně upravit a doplnit.

v5.0.169 Nový sloupec "Datum účtování" v dokladech/fakturách

Podle tohoto data se doklad zaúčtuje v deníku. Datum účtování se doplňuje dle Data vystavení resp. DUZP a lze ho následně přepsat ručně.

v5.0.166 Do účetní osnovy doplněny sloupce Platnost účtu Od/Do

V kontrole pak systém vypisuje varování při použití účtu mimo zvolené období.

v5.0.166 Kontrola účetnictví a platnost nové rozvahy a výkazu ZS pro rok 2016

Nové nastavení v účetní osnově: datum platnosti od kterého se používají nové výkazy na rok 2016. Přednastavené datum je 1.1.2016, které platí pokud se shoduje kalendářní a fiskální rok.

V kontrole účetnictví se pak podle zvoleného datumového rozmezí kontroluje osnova a nastavení původních resp. nových výkazů.

v5.0.156 Barevné zvýraznění rozdílného čísla účtu v příkazu oproti nastavení u partnera

V případě, že nesouhlasí účet na příkazu s účtem, který je vyplněn u partnera, je řádek příkazu zeleně zvýrazněn.

v5.0.155 Obecný filtr ve fakturách a příjemkách/výdejkách umožňuje uložit nastavení

Lze si vytvořit různé předdefinované filtry a ty pak jednoduše měnit.

v5.0.155 Výsledek součtu označených zakázek, faktur a rozpočtů lze zkopírovat do schránky

Výsledek funkce lok. menu "Sečíst označené doklady" (resp. zakázky a rozpočty) lze tlačítkem v dialogu zkopírovat do schránky a následně vložit např. do Excelu.

v5.0.153 Funkce na hromadnou změnu stavu označených úkolů v kalendáři

Pomocí CTRL+levé tlačítko na myši lze v kalendáři označit úkoly a pomocí funkce lok. menu pak hromadně změnit jejich stav.

v5.0.152 Nový filtr ve fakturách: Plánované platby

Zobrazí všechny neuhrazené a nepřikázané přijaté doklady (znaménko -1). Filtr je vhodný pro tvorbu příkazů k úhradě. Množinu dokladů lze případně omezit shora zadaným datem splatnosti.

v5.0.150 Přepracováno vkládání výkonů z číselníku výkonových textů

Doplněno zpracování cizích měn, možnost předvyplnění množství v číselníku Možnost uživatelských úprav dialogu vkládání Navazování času výkonů v záložce výkony u prostředků

v5.0.148 Kapacity prostředků pro plánování v kalendáři úkolů

Při generování kalendáře z prostředků lze nastavit kapacitu v hodinách na pracovní dny. Středníkem lze případně oddělit kapacitu na víkendy a svátky (např. 10;5;0)

V kalendáři je naplnění kapacity zobrazeno čarou na horním okraji příslušného dne zelenou barvou, případně červeně při vyčerpání volné kapacity.

Pokud je použita v kalendáři kapacita, zobrazuje se v dialogu editace úkolu pole Plánovaný čas.

v5.0.144 Vymazání čísla dokladu z nákladů

Nové funkce lok. menu faktur

Funkce vymaže číslo aktuální vydané faktury ze všech nákladů (výdejky/výkony/subdodávky) spojených s touto fakturou.

v5.0.144 Doplnění čísla dokladu do nevyfakturovaných nákladů

Nové funkce lok. menu faktur

Funkce doplní číslo aktuální vydané faktury do všech nevyfakturovaných nákladů (výdejky/výkony/subdodávky) spojených se stejnou zakázkou. Funkci lze využít v případě, že faktura nebyla vytvořena funkcí ze zakázky. Datum nákladů lze omezit datem.

v5.0.143 Pro odesílání emailů z označených Partnerů lze použít skrytou kopii

Nová funkce lok. menu modulu Partneři - Hromadný email - Označeným partnerům (skrytá kopie). Pouze pro emailový klient Thunderbird

v5.0.139 Nová funkce v Dokumentech: Odešle více dokumentů emailem (zazipované přílohy)

Z označených dokumentů zazipuje soubory z odkazů a odešle emailem. Funkce je vhodná pro odeslání více dokumentů jedním emailem nebo v případě odesílání více odkazů přes Outlook (podporuje pouze jednu přílohu).

v5.0.138 Skrytí nedůležitých druhů v tabulkách

Pokud je v sloupci Popis první znak "-" (mínus) je písmo řádku v šedé barvě a druh se nezobrazuje v záložkách v dolní části okna. Takto lze "skrýt" nepodstatné druhy. Obarvování šedou barvou je funkční ve všech tabulkách se sloupcem Popis.

v5.0.137 Funkce na anotace PDF souboru

Funkce lok. menu v dokumentech umožňuje přidávat vlastní poznámky (anotace) k PDF soubor pomocí externího programu (xournal). Anotace je uložena v samostatném souboru .xoj v dalším odkazu a v záložce Stav je uložena informace o anotaci.

v5.0.137 Možnost tisku/exportu týdenního kalendáře do LibreOffice a HTML

Lze využít např. k tisku, sdílení emailem apod.

v5.0.136 Nové elektronické podání (EPO) daň z příjmu právnických osob

Umožňuje vytvořit XML soubor pro přiznání daně z příjmu právnických osob.

v5.0.135 Čtečka čárových kódů pro sklad umožňuje vytváření objednávek resp. rezervací

Nové menu a funkce pro MOBIS sklad_terminal.php

v5.0.135 Kalendář: zobrazení denního plánu na více dnů najednou

V nastavení kalendáře lze zvolit počet dnů.

v5.0.134 Funkce na doplnění nastavení osnovy, rozvahy a výkazu ZS na rok 2016

Funkce v lokální menu osnovy umožňuje na základě souboru změn nastavit osnovu, rozvahu a výsledovku na rok 2016. Současně jsou doplněny odpovídající reporty účetnictví na rok 2016. Kontaktujte hot-line OBIS pro bližší informace.

v5.0.133 Nové okno Moje výkony

Pomocí nového okna v hlavním menu: Prostředky - Moje výkony lze otevřít okno, kde může uživatel vidět a doplňovat pouze vlastní výkony. Okno je vhodné pro zápis vlastní docházky, výkonů apod.

v5.0.133 Možnost nastavení skrýt vyfakturované příjemky/výdejky v tabulce pohybů skladu

Pokud je zaškrtnutá tato volba v záložce nastavení, nejsou v tabulce příjemek a výdejek zobrazovány vyfakturované pohyby. Dojde k výraznému zrychlení otevírání okna pokud je mnoho pohybů skladu a uživatel potřebuje pracovat pouze s množinou nevyfakturovaných.

v5.0.131 Nové nastavení v příjemkách/výdejkách přenášet ev. číslo faktury

Přenášet číslo přijaté faktury do ev. čísla přijatého dokladu při fakturaci příjemek.

v5.0.123 Doplněn příznak Plátce DPH u partnerů

Slouží k ošetření situace kdy má partner přiděleno DIČ, ale jedná se o neplátce, osobu nepovinnou k dani. V tomto případě nastavte příznak "N - neplátce"

Systém pak vypisuje varování při přepočtu faktury, pokud je na takový subjekt vystavena faktura v režimu revers charge nebo je od subjektu přijatý doklad s DPH.

v5.0.122 Obecný filtr úkolů

Umožňuje filtrovat úkoly podle zvolených podmínek.

v5.0.119 Doplněn svátek Velký pátek

Doplněn kalendář o nový svátek pro správné výpočty docházky apod.

v5.0.119 Funkce lok. menu: Generování faktury z objednávky

Vhodné např. pro tvorbu přijaté faktury z objednávky služeb, které nejdou přes skladové karty.

v5.0.117 Rozšířena možnost nastavení upozorňování na změny úkolů

Lze uživatelsky v LUA nastavit, druhy nebo sloupce kde se při změně upozornění neposílá.

v5.0.117 Navigátor - filtrování dle druhu

Tabulku kde byl k vyhledání řádku použit navigátor lze následně filtrovat dle druhu (záložky v dolní části okna).

v5.0.117 Nové kontrolní reporty DPH

Kontrolní hlášení - seznam dokladů po jednotlivých oddílech pro kontrolu Souhrnné hlášení - seznam dokladů pro kontrolu Přiznání DPH - přehled řádků DPH (formulář pro kontrolu) - není nutné načítat XML do EPO

v5.0.117 Nové okno: Moje výkony

Tabulka je vhodná na vykazování vlastní práce. Uživatel bez příznaku ISAdmin v tabulce vidí a může doplňovat resp. měnit jen vlastní výkony. Uživatel s příznakem ISAdmin vidí a může měnit také cizí výkony.

v5.0.117 Přepracované elektronické podání souhrnné hlášení VIES

K dispozici v lokálním menu faktur - elektronická podání.

v5.0.117 Číselník DPH doplněn o příznak: Kontrolní hlášení detailně

Uvedení dokladu v kontrolním hlášení detailně pro speciální případy jako jsou splátkové kalendáře apod. Doklad může být uveden detailně i když jeho částka nepřesahuje 10 tis. Kč.

Určuje zda bude doklad uveden v sekci A4 resp. B2 kontrolního hlášení bez ohledu na cenu

 • 1 - doklad bude uveden i když je cena nižší než 10000
 • -1 - doklad nebude uveden i když je cena vyšší než 10000
 • pokud je nevyplněno - výchozí hodnota - bude doklad uveden podle jeho celkové částky s DPH v hlavičce dokladu

v5.0.117 Doplněny kódy pro krácení DPH

Řádky přiznání 40 a 41.

v5.0.114 Evidenční číslo daň. dokladu rozšířeno na 60 znaků

v5.0.107 Přidána měna do nákladů prostředků

Pro vyúčtování zahraničních cest. V nastavení Výkonových protokolů lze pak přednastavit stravné pro jednotlivé státy.

v5.0.105 Kontrolní hlášení DPH

Doplněn sloupec Ev. číslo daňového dokladu pro kontrolní hlášení do faktur. Doplněna kontrola vyplnění tohoto sloupce pro přijatá plnění nad 10 tis. Kč.

Exporty XML souborů pro kontrolní hlášení a DPH na rok 2016 jsou k dispozici v lokální menu faktur "Elektronické podání".

v5.0.104 Změny v zobrazení kalendáře

Lze nastavit počet zobrazených týdnů a minimální šířku sloupce, pracovní dobu pro denní zobrazení, došlo k ukotvení nadpisů a zvýraznění víkendu.

K dispozici je také kopírování úkolů k dalšímu řešiteli v kalendáři pomocí klávesy CTRL + přetažení myši.

v5.0.103 Zobrazení kalendáře úkolů pro vybrané zakázky

Nová funkce umožňuje zobrazit kalendář úkolů vybraných zakázek.

Pro označené zakázky zobrazí kalendář. Zobrazenou množinu úkolů v kalendáři lze navíc omezit vybraným druhem a řešitelem.

v5.0.101 Zobrazení kalendáře úkolů pro vybrané prostředky

Nová funkce umožňuje zobrazit kalendář úkolů vybraných prostředků.

Pro označené prostředky zobrazí kalendář jejich úkolů. Zobrazenou množinu úkolů v kalendáři lze navíc omezit vybraným druhem a řešitelem.

v5.0.100 Doplněna funkce na doplnění cestovních náhrad do výkonových protokolů

V lokální menu výkonových protokolů je k dispozici funkce, která na základě doby cesty a nastavených nákladových položek doplní náhrady stravného.

v5.0.097 Doplněna funkce Zkopírování úkolu

Funkce zkopíruje aktuální úkol včetně všech navázaných a změní případně zakázku, řešitele atd. a posune případně termíny. Pokud nejsou pole v dialogu vyplněny, jsou zachovány původní hodnoty z úkolu.

Funkci lze použít ke zdědění úkolu na nového řešitele, s tím že původní je zachován nebo pro zkopírovaní provázaných úkolů s posunem termínů. Lze tak kopírovat celé stromy provázaných úkolů. Nově vytvořený úkol (nebo celou větev) lze provázat s původním zdrojovým úkolem.

v5.0.100 Funkce na doplnění náhrad do nákladů ve výkonovém protokolu

Fce v lok. menu ve výkonových protokolech. Podle sumy výkonů prostředku v protokolu vloží do nákladu odpovídající náhradu stravného. Pokud je v protokolu výkon soukromého vozidla, doplní náhradu i za jeho použití.

v5.0.090 Funkce na vytvoření jména, příjmení a titulu zástupce v Partnerech

Jednoduchá pomůcka na vytvoření jména zástupce v obráceném pořadí (titul za jménem, příjmení, jméno, titul před) Funkci lze spustit pro nový záznam v zástupcích v poli "Příjmení/Jméno" přes tlačítko "tři tečky".

v5.0.087 Systém pro uživatelskou kontrolu dat a upozornění na serveru

Tato funkce umožňuje kontrolovat v definovaných intervalech data OBISu a v případě vzniku události vytvořit email a případně úkol pro zadaného řešitele.

Toto lze využít například pro pravidelnou kontrolu dat při měsíčních uzávěrkách, automatické odesílání upomínek nezaplacených faktur, tvorbě hlášení při nedodržení požadovaných pravidel práce se systémem apod.

Definované uživatelské kontroly mohou probíhat každou hodinu, jednou v noci nebo zadaný den v měsíci apod. Pokud je kontrolou zachycen vznik určité události, vytvoří systém automaticky dokument s tiskovou sestavou problémových dat. Tento dokument je pak odeslán emailem. Současně je také možné vygenerovat úkol na požadovaného řešitele.

v5.0.085 Nová funkce ve Fakturách: Odečet zaplacené zálohy

Odečet vybraných zalohových faktur. Vybranou zálohovou fakturu vloží jako položku se záporným znaménkem. Pokud je k úhradě zálohové faktury vystaven daňový doklad platby, odečte tento doklad.

v5.0.085 Nová funkce v úkolech: Vytvořit nový opakovaný úkol

Vytvoří následující úkol z aktuálního podle nastaveného opakování. Funkce je vhodná pokud potřebujeme zaevidovat dokončení stávajícího úkolu a zároveň vytvořit nový budoucí podle nastaveného opakování.

v5.0.085 Nová funkce v úkolech: Změnit termíny úkolů dle milníku a stavu prostředku

Vypočte termíny označených úkolů dle milníku a stavu připojeného prostředku. Např. výměna oleje vozidla, kde je milník vyplněn jako stav km pro příští výměnu. Termín je pak vypočten z maximálního stavu ujetých km (z výkonů nebo nákladů prostředku) a průměrnou hodnotou ujetých km za posledních 120-30 dní zpětně.

v5.0.084 Zrychlení fakturace Příjemek/Výdejek

Zvláště pro větší množství fakturovaných dokladů. Dále lze pro zrychlení vypnout automatický přepočet Příjemky resp. Výdejky při přepínání záložek pohyby/doklady.

v5.0.084 Přidán číselník popisů k dokumentu

v5.0.084 Přídán číselník poznámek k úkolům

Lze využít k předdefinovaným textům poznámek.

v5.0.081 Možnost připojit resp. skenovat dokument k Výkonovému protokolu

v5.0.081 Rekonstrukce karet na označených meziskladech

Pro rychlou rekonstrukci karet na zvoleném meziskladu.

v5.0.079 Funkce Přehled komentářů v záložce Úkoly v Zakázkách

Pro rychlé zobrazení komentářů změn úkolu.

v5.0.077 Funkce na zobrazení úplné cesty k odkazu dokumentu

Lze využít ke zkopírování cesty k souboru do schránky.

v5.0.071 Hromadná změna prodejní ceny ve více kapitolách rozpočtu

Změní cenu pro aktuální položku ve všech kapitolách rozpočtu (aktuálního nebo více vybraných). Pomocí této funkce lze tedy hromadně nastavit zadanou prodejní cenu pro stejné položky ve všech kapitolách rozpočtu, případně ve všech kapitolách více vybraných rozpočtů najednou.

v5.0.071 Přidán fulltext filtr do Rezervací a Objednávek

v5.0.068 Optimalizace rychlosti systému

Zrychleno otevírání programu, oken, filtrování apod.

v5.0.067 Doplnění funkce Generování faktury z rezervace

Je doplněna možnost zaškrtnout následující volby:

 • Nesčítat stejné karty a přenášet pomocné texty bez kódu karty
 • Fakturovat zbývající množství z rezervace

Uvedené volby umožňují fakturovat i ručně doplněné položky rezervace bez vazby na skladové karty (pomocné texty).

v5.0.066 Funkce na posun termínu označených úkolů

Funkce je k dispozici v úkolech a zakázkách (záložka úkoly). Pro označené řádky pak dojde k posunutí termínů o zadaný počet dnů/týdnů/měsíců směrem dopředu či zpět.

v5.0.065 Filtr Zástupce a Telefon v Partnerech

Tyto dva filtry umožňují vybrat všechny partnery, kde se shoduje hledaný zástupce nebo tel. číslo. Prohledávány jsou jak hlavní záložka Partneři, tak záložka Zástupci. Hledané tel. číslo lze zadat neúplně, mezery jsou ignorované a jsou prohledávány všechny relevantní sloupce (telefon, fax, mobil apod.)

v5.0.065 Zjednodušen filtr dle Popisu v hlavních tabulkách

Hledanou hodnotu dle Popisu lze nyní zapisovat přímo v poli u filtru, čímž se zrychluje jeho použití. Obdobně jsou rozšířen filtr Firma v Partnerech a dle Hlavičky v Rozpočtech.

v5.0.060 Nový způsob posílání změn úkolů emailem

Email je přehlednějším html formátu a změny poznámky jsou graficky zvýrazněny (smazané přeškrtnuto, doplněné podtrženo).

v5.0.059 Funkce na plánování úkolů ze zakázky resp. zakázkové položky

Nová funkce lok. menu v zakázkách resp. položkách zakázek umožňuje vytvořit nový úkol s plánovaným časem (dle hodin z rozpočtu) a termíny začátku a konce úkolu. Pro výpočet termínů je použita nastavitelná kapacita a počet řešitelů resp. prostředků, kteří budou úkol realizovat. Funkce je schopna vytvářet více úkolů hromadně a je uzpůsobena na uživatelské úpravy zjednodušující plánování navazujících úkolů v rámci zakázky.

v5.0.059 Plánovaný čas úkolů je zobrazen v zakázkách

V hlavičce a položkách zakázky je sečten celkový plánovaný čas úkolů, které se k této zakázce resp. její položce vztahují.

v5.0.056 Nová funkce na doplnění emailu zástupce v dokumentech

Podle vybraného zástupce je doplněn jeho email do dokumentu, odkud lze následně obratem email odeslat.

v5.0.055 Nový systém pro skladové čtečky čárových kódů

Kompletně přepracovaný nový systém pro čtečky čárových kódů pro sklad. Je založen na technologii MOBIS a lze jej kromě specializovaných terminálů provozovat i na mobilech nebo tabletech se snímáním čárových kódů pomocí kamery.

v5.0.055 Načítání emailů do úkolů

Na serveru lze vytvořit emailovou schránku pro OBIS. Emaily, které jsou na tento email poslány, jsou pak v OBISu jako nový úkol. Systém je schopen provést párování na řešitele, partnera případně zakázku.

v5.0.055 Fulltext filtr - doplněno filtrování dle druhu

Fulltext filtr je doplněn o filtrování dle druhu. Byl doplněn fulltext filtr v ceníku.

v5.0.054 Pamatování množství navázaných položek v rozpočtu při vynulování

Pokud se vynuluje množství na mateřské položce a následně se opětovně vyplní, je množství také odpovídajícím způsobem doplněno v navázaných položkách.

v5.0.054 Vkládání do faktur z ceníku s možností využití vazeb

Lze využít pokud není vytvořen rozpočet, ale vkládáme přímo do faktury z ceníku a požadujeme využívat vazby.

v5.0.053 Kalendáře k prostředkům, práva zabezpečení

Lze vytvářet kalendáře propojené s jednotlivými prostředky a nastavovat práva k přidávání, editaci a mazání v kalendáři. Takto je možno definovat kalendář např. pro plánování montážních pracovníků, výroby apod.

v5.0.051 Změny úkolů emailem jsou odesílány v přehlednějším formátu (HTML)

Zároveň lze řešit uživatelkou úpravu těchto informačních emailů a rozšířit OBIS o odesílání libovolných zpráv ve formátu HTML.

v5.0.049 Nová synchronizace kalendáře OBIS s kalendářem v mobilu/tabletu

Nevyužívá se již Google kalendář, ale dochází k přímé šifrované synchronizaci s vlastním serverem uživatele.

v5.0.048 Vkládání nákladů do Výkonových protokolů z číselníku (External Insert)

Pro hromadné vkládání nákladů z číselníku včetně přepočtu jednotkových cen (např. náhrady za dopravu s přepočtem na km).

v5.0.048 Nový sloupec Zakázka+Položka v nákladech prostředků

Umožňuje zapisovat v nákladech výkonových protokolů např. jízdy soukromým vozidlem přímo na jednotlivé zakázky. Následně se pomocí funkce "Fakturace nákladů" tento náklad přenese do dokladů, kde se stane přímým nákladem zakázky. Tento náklad pak není napočítán k prostředku.

v5.0.043 Nové nastavení: Zachovávat ID ceníku

Zachová číslo nové položky při tvorbě ceníku z rozpočtu, resp. karty z ceníku: IDRozp→IDCen→IDSkladKarta. Je vhodné při tvorbě ceníkových položek resp. skladových karet výrobků z kalkulací.

v5.0.043 Nová tisková sestava v Prostředcích: Aktivita uživatelů

Vytiskne seznam všech aktivit uživatele v rámci systému za období. Jsou to výkony prostředku, úkoly řešitele, zapsané akce, vytvořené rozpočty, vydané faktury na prostředek a ukončené zakázky na uživatele. Vazba mezi prostředkem a přihlašovacím jménem je v tabulce prostředků. Export je k dispozici do Excelu a LibreOffice a lze jej jednoduše uživatelsky doplňovat.

v5.0.042 Přidána záložka dokumenty do Ceníku a skladových karet

Včetně funkcí lok. menu umožňující skenovat dokument nebo připojit PDF, výkres apod.

v5.0.042 Přepracování rozhraní MOBIS

Možnost označování záznamů, pamatování aktuální pozice, přeskupení tlačítek.

v5.0.042 Aplikace prohlížeče MOBIS pro Android

Možnost využití NFC identifikace, USB RFID čtečky, skenování kamerou, fotografování.

v5.0.040 Rozšířena funkce vytváření výrobních zakázek z rozpočtů

Do rozpočtů a zakázek přidány sloupce výrobek a množství. Zakázky lze vytvářet samostatně po jednotlivých rozpočtech (zaškrtávací volba ve funkci lok. menu rozpočtů).

v5.0.038 Přidány názvy svátků v kalendáři, možnost zahraničních svátků

Doplněn popis do tabulky svátků a rozšíření ID umožňující zadávání zahraničních svátků.

v5.0.035 Přímá podpora protokolů http, https, smtp, pop3 a ftp

Pomocí vnitřní podpory těchto protokolů lze realizovat specifické uživatelské funkce.

v5.0.033 Možnost přesouvat úkoly mezi kalendáři

Lze rychle přesunout úkol v týdenním podhledu kalendáře mezi různé řešitele.

v5.0.033 Rozšířena možnost odesílání dokumentů přes Outlook

Podporuje jednu přílohu.

v5.0.030 Synchronizace Google kalendář

Rozšíření funkcí, zlepšení kompatability.

v5.0.024 Přidána záložka dokumenty k prostředkům

K prostředkům lze připojovat skenované nebo PDF dokumenty (např. revize nářadí, STK vozidel, smlouvy zaměstnanců apod.).

v5.0.023 Přidáno číslo prostředku do úkolu

Pomocí této vazby lze úkol spojit s odpovídajícím prostředkem (např. půjčování nářadí, jízda vozidlem apod.). Zároveň takto lze vytvořit úkol pro pracovníka, který nemá účet v OBISu.

v5.0.022 Doplnění skenování a připojení el. dokladu do rezervací a objednávek

Umožňuje rychle připojit externí dokument k objednávce/rezervaci.

v5.0.022 Nevizuální připomínky do emailu s odkazem do MOBIS

Lze vytvořit upozornění do emailu, které zároveň posílá odkaz do MOBIS pro rychlou možnost zápisu změn úkolu.

v5.0.003 Obecný filtr ve fakturách

Obecný filtr umožňuje výběr dle zadaných kritérií dle druhu, časového rozmezí, střediska, partnera, zakázky a úhrady.

v5.0.003 Doplnění popisu úhrady

Při tvorbě úhrady faktury se do popisu zkopíruje číslo faktury a název firmy pro jednodušší dohledání v rámci zaúčtování v deníku.

v5.0.003 Návaznosti úkolů

Lze vytvořit provázanost úkolů mezi sebou (master/slave) a pomocí funkce lok. menu lze úkol zkopírovat včetně navázaných.

v5.0.003 Více odkazů v rámci jednoho záznamu dokumentu

Typicky pro odesílání emailů s více přílohami přímo z OBISu. Např. uložená vydaná faktura v PDF a připojený oskenovaný dodací list.

v5.0.001 Nový docházkový systém pro tablety

Online docházkový systém pro IS OBIS:

 • dotykové ovládání
 • identifikace pomocí bezkontaktních čipů
 • možnost napojení vzdálených pracovišť přes internet
 • možnost kamerového záznamu z tabletu
 • uživatelská rozšíření (např. sběr dat z výroby, výstupní kontrola, příjem objednávek apod.)

v5.0.001 Nový modul Kalendář

Grafický kalendář v rámci systému:

 • zobrazení úkolů, akcí a zakázek v rámci kalendáře
 • možnost uživatelských zobrazení např. kalendář plateb (cash flow v kalendáři)
 • synchronizace s kalendářem Google
 • možnost zobrazení a editace kalendáře online přes web na tabletu nebo telefonu

v5.0.001 OBIS verze 5.0

Nový programovací jazyk a grafické rozhraní systému přináší moderní technologie a novou funkcionalitu:

 • moderní grafické rozhraní se přizpůsobuje OS Windows 7, 8, moderní distribuce Linux
 • 64bit verze systému OBIS pro plné využití možností 64bit operačních systémů
 • přímý tisk do PDF včetně obrázků
 • tisk QR kódů, např. QR platby na faktury
 • nové webové technologie pro tablety a chytré telefony
 • nové grafické moduly - kalendář
manual/midnews.txt · Poslední úprava: 2024/07/02 08:49 autor: 127.0.0.1